• Sākums >
  • Vides apziņa, attieksme un rīcība: Valmieras pilsētas vides politikas novērtējums

Vides apziņa, attieksme un rīcība: Valmieras pilsētas vides politikas novērtējums

Reģ Nr. 1-08/362/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt kvalitatīvu un kvantitatīvu pētījumu par Valmieras pilsētas vides politikas īstenošanu, iekļaujot jautājumus un diskusijas par vides kvalitātes uzlabošanas, dabas aizsardzības, dabas resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas, klimata pārmaiņu un vides investīciju jautājumiem, lai veicinātu vides politikas sekmēšanu Valmieras pilsētā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir noskaidrot Valmieras plānošanas dokumentos ietvertās vides politikas īstenošanas efektivitāti, veicot iedzīvotāju un dažādu mērķgrupu (uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības pārstāvji, izglītības iestāžu, valsts vides institūciju u.c.) viedokļu apkopošanu par vides jautājumiem un, pamatojoties uz pētījuma datiem, sniegt priekšlikumus vides politikas sekmēšanai dažādās vides jomās. Projekta apakšuzdevumi ir: 1. Izstrādāt pētījuma koncepciju: 1.1. Izstrādāt koncepciju kvalitatīva un kvantitatīva pētījuma veikšanai; 1.2. Izvēlēties atbilstošākās metodoloģijas; 1.3. Izstrādāt instrumentāriju; 2. Veikt pētījumu 2.1. Sagatavot, izplatīt un savākt aptaujas anketas; 2.2. Organizēt fokusgrupu diskusijas; 2.3. Organizēt mērķgrupu intervijas; 3. Sagatavot pētījuma gala redakciju: 3.1. Veikt datu apstrādi; 3.2. Veikt datu analīzi; 3.3. Veikt datu interpretāciju; 3.4. Izstrādāt priekšlikumus; 3.5. Sagatavot datu vizualizāciju; 4. Sagatavot pētījuma gala redakciju ar datu vizualizāciju.

Projekta rezultāti

Pētījums par Valmieras vides politikas īstenošanas efektivitāti ar rekomendācijām tās turpmākai sekmēšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.01.2016
Īstenotājs Gaujaskrastu griezes
Valmiera, Bruņinieku iela 1,
Projekta kopējās izmaksas 5 111.51 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 111.51 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.