• Sākums >
  • Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana

Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana

Reģ Nr. 1-08/360/2018

Projekta mērķis

Palielinot muzeja krājuma materiālu pieejamību, papildinot un modernizējot ekspozīcijas (kas ir viena no būtiskākajām muzeja komunikācijas pamatformām), nodrošināt mūsdienīgu, muzeja tēlam atbilstošu un uz sabiedrību vērstu muzeja piedāvājumu klāstu, zinātniski augstvērtīgā un apmeklētājiem saistošā veidā. • Nodrošināt zooloģiskā krājuma neeksponēto priekšmetu pieejamību ekspozīcijā „Dzīvība jūrās no Ziemeļiem līdz Dienvidiem”, tādējādi sniedzot apmeklētājiem iespēju iepazīties ar Baltijas jūras zivju sugām un Latvijas Dabas muzeja zivju mulāžu un izbāžņu kolekciju. Uzlabot ekspozīcijas kopējo apgaismojumu. • Mineraloģijas ekspozīcijā paplašināt informāciju par luminiscenci zinātniski daudzpusīgā un vizuāli pievilcīgā veidā, kā arī atklāt apmeklētājiem luminiscento minerālu daudzveidību. • Sniegt zinātniski pamatotu un viegli uztveramu informāciju par Latvijas senajiem iedzīvotājiem, viņu sadzīvi un paradumiem, kā arī no viņiem iegūto ģenētisko mantojumu. • Padarīt muzeja apmeklētājiem pieejamu specifisku muzeja krājuma daļu: dažādu taksonomisko grupu (piemēram, posmkāju, gliemju, zivju, abinieku, rāpuļu) ‘slapjos preparātus’ – materiālu, kas muzeja ekspozīcijās līdz šim pārstāvēts minimālā apjomā. • Rosināt sabiedrības interesi, īpaši skolas vecuma auditorijas vidū, par Latvijas dabas daudzveidību un par cilvēku, kā dabas sastāvdaļu, kā arī paplašināt iniciatīvas “Latvijas skolas soma” tematisko piedāvājumu klāstu.

Projekta uzdevumi

• Izveidot ekspozīcijā „Dzīvība jūrās no Ziemeļiem līdz Dienvidiem” divas vitrīnas (skice pielikumā Nr.4), lai nodrošinātu krājumā esošo zivju izbāžņu un mulāžu pieejamību muzeja apmeklētājiem, drošus priekšmetu eksponēšanas apstākļus un paplašinātu ekspozīcijas saturisko piedāvājumu. • Uzlabot ekspozīcijas vispārējo apgaismojumu. • Ekspozīcijas “Mineraloģija” sadaļā “Luminiscence” izveidot slēgtas vitrīnas ar UV apgaismes lampām un mainīgu ieslēgšanās un izslēgšanās režīmu. Papildināt LDM luminiscento minerālu kolekciju. Radīt iespēju eksponēt ap 70 minerālu paraugu, atklājot apmeklētājiem lielāku luminiscento minerālu daudzveidību un uzlabotu ekspozīcijas zinātnisko līmeni. Lai varētu pētīt luminiscento minerālu sīkos kristālus, to spīdumu un lauzuma virsmas, kā arī mācību nolūkos, iegādāties stereomikroskopu. • Veikt būtiskas izmaiņas luminiscējošo minerālu eksponēšanas vizuālajā risinājumā, lai uzlabotā ekspozīcijas sadaļa iekļautos vienotā mineraloģijas ekspozīcijas mākslinieciskajā koncepcijā un nodrošinātu eksponēšanas kvalitāti kopumā. • Būtiski mainīt antropoloģijas ekspozīcijas sadaļas “Latviešu etnoģenēze” vizuālo un zinātnisko līmeni - izmantot jaunākos DNS un stabilo izotopu rezultātus seno iedzīvotāju atspoguļojumā. Demonstrēt seno iedzīvotāju izpētes iespējas. Radīt atraktīvu vidi - iespējas bērniem un skolēniem noteikt savu auguma garumu un salīdzināt to ar viduslaiku pusaudžu un jauniešu augumu. • Eksponēt dažādas dzīvnieku taksonomiskās grupas reprezentējošus krājuma priekšmetus ‘slapjo preparātu’ formā, tādējādi palielinot apmeklētājiem apskatei pieejamo oriģinālo eksemplāru daudzveidību; ilustrēt ontoģenēzes stadijas un anatomiju. Vienlaikus - preparātiem, kuru sagatavošanā kā fiksējošā un uzglabāšanas viela lietots formaldehīds, kas uzskatāms par veselībai kaitīgu, veikt formalīna nomaiņu pret glicerīnu saturošu glabāšanas šķidrumu. • Palielināt ekspozīciju interaktivitāti, lai veicinātu apmeklētāju vēlmi izzināt, kā arī radīt priekšnoteikumus ekspozīciju satura izmantošanai mācību satura apguvei dabas zinībās.

Projekta rezultāti

Pilnveidojot ekspozīcijas, ir iespēja paplašināt muzeja tematisko piedāvājumu. Tas sekmēs iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvājuma paplašināšanu, jo skolu mācību standarti dabaszinībās iekļauj ekspozīcijās atspoguļotās tēmas.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 20.12.2019
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 97 517.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 97 517.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 75 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.