Latvijas Dabas muzeja kā nacionālas nozīmes vides izglītības centra darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai

Reģ Nr. 1-08/360/2014

Projekta mērķis

Uzlabot Latvijas Dabas muzeja (turpmāk tekstā- Muzejs) kā nacionālas nozīmes vides izglītības centra darbību, lai veicinātu un stiprinātu sabiedrības vides apziņu.

Projekta uzdevumi

- Pilnveidot infrastruktūru nacionālas nozīmes vides izglītības centrā; - Papildināt vides izglītībai nepieciešamo materiālo bāzi.

Projekta rezultāti

- Pilnveidota nacionālas nozīmes vides izglītības centra infrastruktūra: - atjaunots CITES stends, - papildināta antropoloģijas ekspozīcija, - pilnveidota mineraloģijas ekspozīcija, - atjaunota un modernizēta tehnika jūras, entomoloģijas un zooloģijas ekspozīcijās, - izgatavotas Latvijas rāpuļu un abinieku mulāžas, - pilnveidots tehnikas nodrošinājums muzeja pedagoģisko programmu, izstāžu, ekspozīciju, akciju, dažādu pasākumu, aktivitāšu un mākslinieku darba vajadzībām, - izveidoti informācijas stendi, - paplašināta videonovērošanas sistēma, - izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša garderobe apmeklētājiem, - nodrošināta labāka Muzeja pieejamība . - Papildināta vides izglītībai nepieciešamā materiālā bāze: - izveidots Muzeja jubilejas izdevums (elektroniskā un drukas formātā), ar mērķi informēt sabiedrību par zinātniskajiem pētījumiem un aktuālāko Muzejā, - izveidoti informācijas materiāli (bukleti, darba lapas), - papildināti materiāli pedagoģiskajām programmām, - papildināta un uzlabota Muzeja mājaslapa (360ºvirtuālā tūre, informācijas atjaunošana vairākās valodās, darba lapu ievietošana), - saturiski papildināta audio gida informācija.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2015
Īstenotājs Dabas muzeja atbalsta biedrība
Rīga, Kr. Barona iela 4, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 132 367.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 132 367.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 132 367.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.