• Sākums >
  • Pļaviņu novada administratīvās teritorijas publisko ūdeņu - Odzes un Līdaces ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde 2019.-2030. gadam.

Pļaviņu novada administratīvās teritorijas publisko ūdeņu - Odzes un Līdaces ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde 2019.-2030. gadam.

Reģ Nr. 1-08/35/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt Pļaviņu novada administratīvās teritorijas publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānu, kurš ietvers atļautās saimnieciskās darbības, hidrobioloģisko, ekoloģisko, rekreācijas un piesārņojuma aspekta novērtēšanu ūdenstilpņu efektīvai un racionālai apsaimniekošanai. Ilgtermiņa: Izstrādāt Pļaviņu novada administratīvās teritorijas publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānu, kurš ietvers potenciālos attīstības virzienus, sabalansējot vides aizsardzības, publiskās (rekreācijas) un saimnieciskās ( komerciālās) izmantošanas aspektus.

Projekta uzdevumi

Uzdevums: 1.Izstrādāt noteikumus vienotām prasībām publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai, apbūves un tehniskās infrastruktūras veidošana ezeru piekrastē. (prasības, skaits) 2. Izstrādāt ilgtermiņa mērķus Līdaces un Odzes ezeru apsaimniekošanai (mērķi, skaits) Aktivitātes: 1. Sagatavošanas darbi plāna izstrādei: "Pļaviņu novada administratīvās teritorijas publisko ūdeņu Odzes un Līdaces ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde 2018-2030 gadam.", ietverot datu ieguvi un analīzi. (komplekts) 2. Izstrādātā plāna "Pļaviņu novada administratīvās teritorijas publisko ūdeņu Odzes un Līdaces ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde 2018-2030 gadam." 1. redakcijas izstrāde un apspriešana. (komplekts) 3. Izstrādātā plāna "Pļaviņu novada administratīvās teritorijas publisko ūdeņu Odzes un Līdaces ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde 2018-2030 gadam." gala redakcijas izstrāde. (komplekts)

Projekta rezultāti

Realizētas aktivitātes Pļaviņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2035. vadlīnijās noteiktās atpūtas telpas, ūdens un tūrisma telpas attīstībai un plānošanai, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, saskaņā ar teritorijas attīstības plānā un attīstības programmā noteiktajiem mērķiem. Pļaviņu novada administratīvās teritorijas publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna galvenais stratēģiskais mērķis – sabalansēt publiskās un privātās ( komerciālās) intereses, lai izvairītos no paaugstinātas slodzes radīšanas publisko ūdeņu akvatorijos un to pieguļošo teritoriju vidē.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Pļaviņu novada dome
Pļaviņas, Dzelzceļa iela 11, LV-5120
Projekta kopējās izmaksas 9 800.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 800.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.