Zaļais sūnu festivāls

Reģ Nr. 1-08/35/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis - organizējot akciju, Zaļais sūnu festivāls, veicināt sabiedrības vides apziņas veidošanos, popularizēt “Zaļo” dzīvesveidu un izglītojot sabiedrību ar vidi saistītos jautājumos. Galvenais akcents projekta ietvaros tiks liks uz zaļās infrastruktūras risinājumu integrēšanu pilsētvides attīstībā – tādu paņēmienu kā lietus ūdeņu izmantošana, vides dizaina elementi, zaļo sienu un jumtu ierīkošana, u.c.

Projekta uzdevumi

1. Veikt informatīvus pasākumus, kas ne tikai popularizētu Zaļā sūnu festivālu, bet arī izglītotu un informētu sabiedrību par videi draudzīga dzīvesveida ieviešanu; 2. Sadarbojoties ar Pļaviņu mākslas skolu, izstrādāt akcijas saturisko un vizuālo pasākuma koncepciju, kas ļautu piesaistīt iespējami plašāku auditoriju; 3. Izstrādāt videofilmas scenāriju, kas ļautu ne tikai atspoguļot festivāla norisi, bet vienlaikus arī izglītotu sabiedrību par vides aizsardzību saistītajos jautājumos; 4. Veikt Zaļā sūnu festivāla organizēšanu, vienlaikus popularizējot zaļā dzīvesveida iespējas; 5. Popularizēt izveidoto filmas materiālu, lai tādējādi veidotu atpazīstamību un ievirzi turpmākajiem šāda veida festivāliem.

Projekta rezultāti

1. Noorganizēts zaļais sūnu festivāls, tādējādi piesaistot sabiedrības uzmanību dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai; 2. Uzņemta īsfilma, kas ļaus atraktīvā un viegli uztveramā formā popularizēt zaļo dzīvesveidu; 3. Noorganizēta video lekcija ar kuras palīdzību skaidrota dabas resursu pieejamība, pārdomāta izmantošana un ilgtspējīga rīcība dabas aizsardzībai.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Baltijas krasti
Rīga, Kr.Barona iela 31a-19, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 12 496.42 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 301.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.