• Sākums >
  • Dabas izziņas un atpūtas nometnes izveide Madonas pilsētas 1. vidusskolas sākumskolas skolēniem

Dabas izziņas un atpūtas nometnes izveide Madonas pilsētas 1. vidusskolas sākumskolas skolēniem

Reģ Nr. 1-08/35/2015

Projekta mērķis

Dienas nometnes „Čiekurs – egles dēls” organizēšana, lai veicinātu skolēnu vides izglītību un audzināšanu, motivētu bērnus aktīvai darbībai vides saudzīgai izmantošanai un aizsardzībai, kā arī izglītojošu materiālu sagatavošana izmantošanai mācību procesā.

Projekta uzdevumi

Uzdevums - Nodrošināt izglītojoši praktiskas un interaktīvas nodarbības dienas nometnē, kas veicinātu skolēnu izpratni un motivētu apzinātu rīcību, apzinoties, ka koks ir Latvijas dabas bagātība, tā augšana ir ilglaicīgs process, atkritumu šķirošana ir veids, kā katrs cilvēks spēj dot savu ieguldījumu dabas resursu saglabāšanā. 1. Izzināt, kā, cik ilgi no sēklas izaug koks. 2. Izpētīt koka augšanai nepieciešamos apstākļus, vidi. 3. Iestādīt skujkoku(s) skolas teritorijā turpmākai novērojumu veikšanai mācību procesā. 3. Savākt čiekuru, sēklu kolekciju un koka gadskārtu noteikšanas ripu paraugus. 4. Iepazīties ar Madonas atkritumu šķirošanas punkta darbību.

Projekta rezultāti

Tiks organizēta dienas nometne, kuras laikā skolēni kopīgi darbosies ar 4 speciālistiem, kuru darbs saistīts ar vides, saglabāšanu, saudzēšanu un kopšanu. 2. Nometnes laikā bērni veiks vienkāršus pētījumus un izziņas darbības, kuras atspoguļos savā pētījumu grāmatiņā. 3. Tiks uzfilmēti īsi video fragmenti ar jautājumiem un atbildēm par skujkoku augšanu dažādās ekosistēmās, sagatavota čiekuru un sēklu uzskates lāde, koku gadskārtu noteikšanas ripas, izmantošanai mācību procesā dabaszinību stundās . 4. Skolas teritorijā tiks iestādīts skujkoks, kas varētu kļūt par turpmāko vides nometņu simbolu un ikgadējā pētījuma objektu. Skolas gaitenī tiks izveidots stends, kurā tiks reģistrēti iestādītā skujkoka augšanas rezultāti.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 15.07.2015
Īstenotājs Madonas pilsētas 1.vidusskola
Madona, Valdemāra bulvāris 6, LV-4801
Projekta kopējās izmaksas 3 167.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 249.40 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 249.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.