• Sākums >
  • Vides nometne „Zaļais aplis”

Vides nometne „Zaļais aplis”

Reģ Nr. 1-08/35/2014

Projekta mērķis

Veicināt Daugavpils novada jauniešu izpratni par novada dabas aizsargājamajām teritorijām un vidi, rosināt jauniešos „videi draudzīgu” rīcību, attīstot „zaļo domāšanu”, kā arī sniegt iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes un sekmēt jauniešu sadarbību.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1. papildināt Daugavpils novada jauniešu zināšanas par novadā esošajām dabas aizsargājamajām teritorijām; 2. aktualizēt šobrīd esošos draudus šo teritoriju vides aizsardzībai; 3. sniegt risinājumus, kā uzlabot vides un dabas aizsargājamo teritoriju aizsardzību, lai novērstu to piesārņošanu; 4. veidot izpratni par dabas takas izveidošanas principiem un nosacījumiem.

Projekta rezultāti

• atlasīti 22 Daugavpils novada jaunieši dalībai nometnē; • veiktas 2 ekspedīcijas nometnes ietvaros (dabas parkā „Daugavas loki” un „Silene”), • novadītas 3 eksperimentu darbnīcas nometnes dalībniekiem; • izveidota 1 izstāde „Dabas brīnumi” ar nometnes dalībnieku uzņemtajām fotogrāfijām nometnes laikā; • izstrādātas 3 koncepcijas dabas takas turpinājumam Silenes pamatskolas apkārtnē, balstoties uz nometnes dalībnieku idejām un gūtajām atziņām no nometnes laikā notikušajām ekspedīcijām un lekcijām.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.08.2014
Īstenotājs Silenes stariņi
Skrudalienas pag., Daugavpils, Skolas iela 19, Silene, LV-5470
Projekta kopējās izmaksas 5 868.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 400.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 400.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.