Interaktīva informācijas stenda izveide Latvijas Dabas muzejā

Reģ Nr. 1-08/35/2011

Projekta mērķis

Interaktīva stenda izveidošana, informējot sabiedrību par ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību. Veicināt tās līdzdalību vides problēmu risināšanā, tādējādi īstenojot plānošanas dokumentā „Vides politikas pamatnostādnes 2009. - 2015.gadam” izvirzītos mērķus, kā arī pievēršot uzmanību vienam no būtiskākajiem vides problēmu cēloņiem – cilvēka uzvedībai un rīcībai, sabalansējot savas vēlmes un vajadzības.

Projekta uzdevumi

Izveidot interaktīvu tematisku stendu par ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem. Veicamie uzdevumi: Informācijas sagatavošana. Mākslinieciskā un tehniskā risinājumu izstrāde un maketēšana Nepieciešamo materiālu iegāde un stenda montāža

Projekta rezultāti

1. Izveidots interaktīvs stends, kas veido sabiedrības izpratni par savu devumu nākotnei, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību - jo tikai ierobežojot nepamatotās vēlmes, mēs varam panākt, ka nākamās paaudzes no mums saņems pietiekošus resursus. 2. Paplašināts tematiskais piedāvājums. 3. Veicināta apmeklētāju interese par muzeja piedāvājumu.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 1 388.72 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 388.72 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 388.72 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.