• Sākums >
  • Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos

Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos

Reģ Nr. 1-08/35/2010

Projekta mērķis

Racionāli un efektīvi organizēt VVD JIŪP pārvaldes inspektorus un finansiālos resursus zivju resursu aizsardzības kontrolei, to saudzēšanai, zvejas lieguma laikos un vietās Latvijas ūdeņos. Nodrošināt efektīvu zivju resursu aizsardzības sistēmu, veicināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, saglabāt Baltijas jūras un Latvijas iekšējo ūdeņu bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantojot to resursus. Paaugstināt JIŪP kapacitāti zivju nārsta periodos

Projekta uzdevumi

Veikt pastiprinātu kontroli zivju saudzēšanas un nārsta periodos, rūpniecisko un amatieru zvejas aizliegumu vietās un laikos Latvijas ūdenstilpēs, piekrastē un jūrā. Apkopot un analizēt darba rezultātus. Atspoguļot darba rezultātus plašsaziņas līdzekļos.

Projekta rezultāti

Tiks organizēti ne mazāk kā 300 kontroles reidi iekšējos ūdeņos, izmantojot dienesta autotransportu un ūdenstransportu. Tiks organizēti ne mazāk kā 200 kontroles reidi jūras piekrastē, izmantojot dienesta autotransportu un ūdenstransportu. Tiks atklāti ne mazāk kā 400 zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi. Tiks sagatavota un sniegta informācija par zvejas pastiprināto kontroli laikrakstos, televīzijā un radio ne mazāk ka 15 reizes.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2011
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 44 081.99 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 081.99 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 686.15 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.