Pastiprināta lašu un taimiņu resursu aizsardzība rudens nārsta laikā Gaujā, Braslā un citās Gaujas pietekās

Reģ Nr. 1-08/359/2014

Projekta mērķis

Nodrošināt lašveidīgo zivju bioloģisko daudzveidību Gaujas upes baseinā, (1) sadarbībā ar valsts pārvaldes institūciju paaugstinot to kapacitāti un palielinot aizsardzības pasākumu efektivitāti lašu un taimiņu dabīgās populācijas atjaunošanās – rudens nārsta laikā, (2) veicinot vietējo jauniešu ieinteresētību lašveidīgo zivju populācijas dabīgās atjaunošanās saglabāšanā.

Projekta uzdevumi

Pastiprināt nelikumīgās zvejas kontroli lašu un taimiņu nārsta vietās Gaujā, Braslā un citās Gaujas pietekās, nodrošinot nārstu vietu uzraudzību arī diennakts tumšajā laikā, kā arī veicot izglītojošu darbu, sarīkojot vietējo skolu jauniešiem izbraukumus uz nārsta vērošanas vietām.

Projekta rezultāti

Laikā no 2014. gada 1. oktobra līdz 15. decembrim tiks nodrošināta regulāra sabiedrisko vides inspektoru, zemessargu, pašvaldības pilnvaroto personu un brīvprātīgo atrašanās tiešā nārsta vietu tuvumā Gaujā, Braslā vai citās Gaujas pietekās diennakts gaišajā un tumšajā laikā ar uzdevumu aizsargāt nārsta vietas no nelikumīgiem zvejniekiem. Uzraudzības pasākumiem tiks piesaistīti 4 sabiedriskie inspektori, 10 Cēsu zemessardzes bataljona zemessargi, 2 pašvaldības pilnvarotās personas un 10 biedrības „Braslas draugi” biedri. Straupes pamatskolas un Stalbes vidusskolas vides pulciņu 40 dalībniekiem notiks izzinoša ekskursija uz nārsta vērošanas vietām, iepazīstinot skolēnus ar nārsta aizsardzības pasākumu rezultātiem dabīgā vidē, kā arī zivju augšanas procesu mākslīgos apstākļos Zivju audzētavā „Brasla”. Braslā zivju nārsts tiks novērots trīs vietās, Gaujā sešās vietās, kā arī vairākās pietekās, atkarībā no situācijas. Visas darbības tiks koordinētas ar Valmieras reģionālās vides pārvaldes vecāko inspektoru Uldi Lencbergu

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Braslas draugi
Pārgaujas novads, Straupes pag, "Ieviņas", LV-4152
Projekta kopējās izmaksas 2 245.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 245.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 245.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.