• Sākums >
  • Radiācijas drošības kultūra radioloģiskajos izmeklējumos

Radiācijas drošības kultūra radioloģiskajos izmeklējumos

Reģ Nr. 1-08/357/2018

Projekta mērķis

Veicināt atbildīgo personu un pacientu informētību un izpratni par radiācijas drošības pasākumiem medicīniski radioloģiskajos izmeklējumos (ietverot pacientu un darbinieku aizsardzību), kā arī nemedicīniskajā apstarošanas jomā

Projekta uzdevumi

Projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti trīs uzdevumi: 1.uzdevums “Informatīvo materiālu sagatavošana, rediģēšana un pavairošana” 2.uzdevums “Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) informatīvo materiālu, dažādās medicīnas jomās, par pacientu un darbinieku aizsardzību, tulkošana, maketēšana un pavairošana” 3.uzdevums “Informatīvo semināru organizēšana par aktualitātēm radiācijas drošības jomā”

Projekta rezultāti

 Sagatavoti informatīvie materiāli par medicīnas fiziķu, radiācijas drošības ekspertu, darbu vadītāju un operatoru (ārstniecības iestāžu vadītāju) pienākumiem un lomām medicīniskās apstarošanas jomā;  Sagatavoti informatīvie materiāli par radiācijas drošības ekspertu, darbu vadītāju un operatoru (uzņēmumu vadītāju) pienākumiem un lomām nemedicīniskās apstarošanas jomā;  Sagatavoto informatīvo materiālu pavairošana bukletu drukā;  Informatīvo materiālu datņu pielāgošana izmantošanai tīmekļa vietnēs un sociālos tīklos.  Iztulkoti seši SAEA informatīvie materiāli par pacientu un darbinieku aizsardzību;  SAEA informatīvo materiālu iespiešana A2 formātā un izvietošana Latvijas medicīnas iestādēs  Noorganizēti trīs informatīvie semināri (Rīgā, Daugavpilī un Liepājā) par aktualitātēm radiācijas drošības jomā, t.sk sagatavotajiem materiāliem projekta ietvaros;  Sagatavotas divas prezentācijas par jaunākām atziņām radiācijas drošības jomā, Latvijas, SAEA un ES tiesību aktu izmaiņām un prasībām par radiācijas drošības pasākumiem medicīniskajā apstarošanā (ietverot pacientu un darbinieku aizsardzību).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 18.12.2019
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 6 220.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 220.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 220.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.