• Sākums >
  • Dzīvojam zaļi: svinam 30. gadus vides aizsardzības sistēmai Latvijā

Dzīvojam zaļi: svinam 30. gadus vides aizsardzības sistēmai Latvijā

Reģ Nr. 1-08/355/2018

Projekta mērķis

Piesaistot zinošus konsultantus ( sabiedrisko attiecību kompānija), turpināt veidot un veicināt sabiedrības apzinīgu, atbildīgu attieksmi pret zaļajām vērtībām, tādā veidā apliecinot, ka “zaļi” dzīvot ir personīgi izdevīgi ikvienam, jo tādējādi gūstam morālus un materiālus labumus. To sasniegt ir reāli – kopā ar populāriem cilvēkiem, parādām, kā.

Projekta uzdevumi

1.Stāstīt par ieguvumiem, kas rodas katram Latvijas iedzīvotājam tad, kad dzīvojam pēc zaļās filozofijas, iniciējot īpašu pasākumu kopumu “Zaļo nedēļu”, kurā ar savu pieredzi dalās sabiedrībā populāri cilvēki. Sešas sarunu tēmas, kas svarīgas gan sabiedrībai, gan VVD: “Zaļā pirmdiena” veltīta aprites ekonomikai “Zaļā otrdiena” – atkritumu šķirošanai “Zaļā trešdiena” – Pasaules vides dienai 5.jūnijam “Zaļā ceturtdiena” – aktivitātes uz ūdeņiem (zveja, makšķerēšana) “Zaļā piektdiena” - paradumu maiņa izmešu mazināšanai Stāstnieki - sabiedrībā zināmas personas ( viedokļu līderi, tādi kā Anitra Tooma, Viesturs Silenieks, Undīne Būde u.c.), kas paši jau rīkojas saskaņā ar “zaļām” vērtībām. “Zaļās nedēļas” noslēgumā - sarīkot nozares praktiķu konferenci “Vides aizsardzības nozarei Latvijā – 30.gadi”, kurā piedalās pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas u.c. Baltijas jūras reģiona valstīm. 2. Publiskā pasākumā apbalvot “Zaļās izcilības balvas” 2019. gada laureātus, kas izvirzīti no VVD pārraugāmo uzņēmumu vidus un pašvaldībām, nododot sabiedrībai pozitīvu vēstījumu par viņu paveikto vides aizsardzības jomā, mazinot veiktās saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi.

Projekta rezultāti

Vides jautājumu risinājuma efektivitāte ir tieši atkarīga no cilvēku zināšanu līmeņa, situācijas izpratnes un atbildības sajūtas. Tādēļ būtiska nozīme ir vispārējai izglītošanai vides aizsardzības jomā un sabiedrības apziņas veidošanai. Jo augstāks būs sabiedrības apziņas līmenis, jo plašāka un iedarbīgāka būs tās līdzdalība vides politikas veidošanā un īstenošanā. Ar projekta aktivitātēm tiks nodrošināta pozitīvas informācijas sniegšana publiskajā telpā gan par indivīdu, gan uzņēmēju paveikto un sasniegto, kas sekmēs citu sabiedrības locekļu attieksmes maiņu un kalpos par pamatu izdarīt apzinātu izvēli par labu “zaļajām” vērtībām.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2019
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 34 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.