Ar pašvaldībām saskaņotu pasākumu izstrāde atsevišķu nozīmīgu ezeru ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai līdz labai un ekoloģiskās drošības paaugstināšanai

Reģ Nr. 1-08/351/2015

Projekta mērķis

Nodrošināt pašvaldībām iespēju reāli un efektīvi uzlabot sabiedriski nozīmīgu ezeru ekoloģisko kvalitāti un ekoloģisko drošību.

Projekta uzdevumi

Sadarbībā ar pašvaldībām izstrādāt pietiekamo pasākumu sarakstus un pasākumu pamatojumus konkrētu sabiedriski nozīmīgu ezeru ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai līdz labai, t.i., Ūdens pamatdirektīvas prasībām atbilstošai. Izvērtēt ekoloģiskos drošību (iespēju, ka ezera kvalitāte varētu pēkšņi īslaicīgi vai pakāpeniski ilglaicīgi tikt būtiski pazemināta) un apdraudējumu konstatēšanas gadījumos izstrādāt priekšlikumus to novēršanai.

Projekta rezultāti

Ar pašvaldībām saskaņoti ieteikumu dokumenti 15 konkrētu ezeru ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai, kuri satur: 1)ezeru ekoloģiskās kvalitātes mērķtiecīga analīzi, pamatā balstoties uz esošiem monitoringa un izpētes datiem; 2)kvalitātes uzlabošanas nepieciešamības pamatojumu; 3)slodžu un citu kvalitāti ietekmējošo faktoru un ekoloģiskas bīstamības faktoru noteikšanu; analīzi un izvērtējumu, 4)stāvokļa uzlabošanas iespējamību pamatojumu; 5)konkrētus realizējamus pasākumus kvalitātes vai drošības uzlabošanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 06.01.2016
Īstenotājs Latvijas ezeri
Rīga, Apes 12-61, LV-1006
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.