• Sākums >
  • Jēkabpils novada dižākie koki

Jēkabpils novada dižākie koki

Reģ Nr. 1-08/350/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir – apzināt Jēkabpils novada teritorijā esošos dižkokus, aktualizēt to aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumus; kā arī – aktualizēt šo koku nozīmi pašvaldības teritorijā, izmantojot modernās tehnoloģijas un plašu sabiedrības grupu līdzdalību.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir: 1) Apzināt dižkokus Jēkabpils novada teritorijā, izmantojot pieejamos materiālus un veicot apsekošanu dabā. 2) Informēt sabiedrību un vietējos iedzīvotājus par viņu dzīvesvietas apkārtnē esošajiem dižkokiem. 3) Informēt un izglītot zemju īpašniekus par viņu īpašumā esošo dižkoku aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumiem. 4) Izveidot interneta aplikāciju par dižkoku atrašanās vietām Jēkabpils novada teritorijā. 5) Izgatavot un izvietot norādes zīmes un informatīvās plāksnes pie 37 dižkokiem. 6) Izglītot atšķirīgas sabiedrības grupas par dabas vērtību saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām, šai gadījumā akcentējot tieši dižkoku aizsardzību.

Projekta rezultāti

Projekta kvantitatīvie rezultāti ir: 1) Detalizēti apzināts, apsekojot reālo situāciju dabā 41 Jēkabpils novada dižkoks. 2) Par 41 dižkoku sagatavota informācija, kas ietver gan 2014.gada fotomateriālus, gan aprakstošo daļu. 3) Apkopota un izanalizēta jau esošā informācija par dižkokiem, kas pieejama gan publiskajās datu bāzēs, gan skolēnu veiktajos pētījumos. 4) Izveidota interneta aplikācija par dižkokiem Jēkabpils novadā. 5) Nodrošināta interneta aplikācijas pieejamība Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā. 6) Nodrošināta interneta aplikācijas ilgtermiņa prezentācija un apmācība tās lietošanā Jēkabpils novada novadpētniecības muzejā. 7) Izgatavotas un uzstādītas 37 informatīvas planšetes pie dižkokiem. 8) Novadīts viens izglītojošs pasākums novadpētniecības muzeja telpās, kurā kopumā piedalījušies vismaz 40 cilvēki. Projekta kvalitatīvie rezultāti ir: 1) Aktualizēta viena no būtiskākajām novada dabas vērtībām, izmantojot gan praktiskos risinājumus gan IT tehnoloģijas. 2) Paaugstinājusies vietējās sabiedrības vides apziņa, informētības līmenis par bioloģiskās daudzveidības nozīmi ekosistēmu funkcionēšanā; 3) Paaugstinājusies vietējās sabiedrības līdzdalība savas apdzīvotās vietas attīstībā, apzinoties dabas resursus kā nozīmīgu ekonomiskās attīstības komponentu.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 15.12.2014
Īstenotājs Augšzemes lauku NVO apvienība
Kaldabruņas skola, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229
Projekta kopējās izmaksas 3 641.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 919.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 919.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.