• Sākums >
  • Pasākumi Mazā Ludzas ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un atpūtas vietu labiekārtošanai

Pasākumi Mazā Ludzas ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un atpūtas vietu labiekārtošanai

Reģ Nr. 1-08/34/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Samazināt Mazā Ludzas ezera aizaugamu tā ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un labiekārtot atpūtas vietas ezera teritorijas rekreācijas vērtības palielināšanai. Ilgtermiņa: Veikt integrētu un ilgtspējīgu Mazā Ludzas ezera apsaimniekošanu, sekmējot ezera ekosistēmas atveseļošanos un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstību.

Projekta uzdevumi

1. Mazā Ludzas ezera niedru un ūdens augu pļaušana, 1,20 ha trīs reizes (jūnija – septembra mēnešos). 2. Pontonu un plosta renovācija Mazā Ludzas ezera atpūtas vietās, 4 atpūtas vietas.

Projekta rezultāti

Mazā Ludzas ezera niedru un ūdens augu pļaušanai tiks paredzēti līdzekļi ikgadējā budžetā vismaz 5 turpmākos gadus. Pašvaldības speciālisti turpinās darbu, piesaistot finansējumu no ES fondu līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām ezera apsaimniekošanas un infrastruktūras uzlabošanas pasākumu realizācijai. Pontonu uzturēšanu, uzstādīšanu, aizvešanu un uzglabāšanu turpinās nodrošināt pašvaldības SIA “Ludzas apsaimniekotājs”. Paredzamais renovēto plosta un pontonu kalpošanas laiks vismaz 5 gadi.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2018
Īstenotājs Ludzas novada pašvaldiba
Ludza, ludzas nov., Raiņa iela 16, LV-5701
Projekta kopējās izmaksas 24 750.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 275.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.