Gaujas bioloģiskās daudzveidības izpētes nometne

Reģ Nr. 1-08/34/2015

Projekta mērķis

Veicināt bērnu un jauniešu vides izglītošanu un audzināšanu, organizējot vides nometni, kuras galvenais mērķis ir dziļākas izpratnes radīšana par apkārtējo vidi un dabu, tās procesiem, likumsakarībām, problēmām teorētiskās nodarbības apvienojot ar praktiskajām noteiktā Gaujas posmā (Gaujas tilts uz autoceļa A24 Valka – Smiltene – atpūtas bāze „ Krāči”). Tas veicinātu bērnu un jauniešu pievēršanos tēmām, kas saistītas ar vides un dabas aizsardzību, tās nepieciešamību, resursu racionālu izmantošanu, taupīšanu, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm un motivēti tālakai aktīvai darbībai vides aizsardzības jomā arī ikdienas dzīvē.

Projekta uzdevumi

1. Uzlabot bērnu un jauniešu zināšanu un prasmju līmeni par vides jautājumiem, dabas procesiem (noorganizēt teorētiski praktiskās nodarbības dabas aizsardzības jomā par ķērpjiem, dižkokiem, ūdeņu kvalitāti, putniem, augiem un cilvēku ietekmi uz vidi); 2. Apgūt jaunas zināšanas un prasmes vides jomā, papildināt esošās zināšanas , praktiski iepazīties ar vides problēmām, risinājumiem, dabas procesiem, īpatnībām noteiktā Gaujas posmā; 3. Radīt iespēju saņemt kompetentu vides speciālistu teorētisko un praktisko informāciju, uzdot viņiem jautājumus, diskutēt; 4. Radīt iespējas teorētiskās zināšanas vides jomā pielietot praksē (darboties kopā ar citiem nometnes dalībniekiem praktiski radošajās darbnīcās, kur tiks pielietotas iegūtās teorētiskās zināšanas); 5. Iemācīties darboties un sadarboties komandā (komandā veikt dažādus uzdevumus dabā , lai nostiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes vides izzināšanas jomā);

Projekta rezultāti

1. 35 bērni un jaunieši, kā arī 6 pedagogi piedalījušies 6 dienu nometnē, kurā uzlabojuši zināšanu līmeni par vides jautājumiem, dabas procesiem; 2. 35 bērni un jaunieši kā arī 6 pedagogi apguvuši jaunas zināšanas un prasmes vides jomā, papildinājuši esošās zināšanas praktiski iepazīstoties ar vides problēmām, risinājumiem, dabas procesiem, īpatnībām Gaujas posmā; 3. 35 bērni un jaunieši ieguvuši zināšanas par vietējām dabas vērtībām, kuras varēs izmantot, izstrādājot skolēnu zinātniskos darbus un projektus, kā arī iesaistoties sabiedriskā monitoringa programmā. 4. 35 bērni un jaunieši iegūtās zināšanas un prasmes varēs izmantot tālāk izglītojot vietējo sabiedrību savā pašvaldībā un iesaistot arī cita vecuma cilvēkus sabiedriskā monitoringa programmā. 5. 35 bērni un jaunieši iemācījušies darboties un sadarboties komandā. 6. Speciālisti sagatavojuši lekciju kursus (prezentācijas) par dažādām tēmām saistītām ar noteiktu Gaujas posmu un tā apkārtni, ko varēs izmantot arī turpmāk izglītojot sabiedrību, kopējais izglītojošo vides lekciju ilgums 45 stundas; 7. 35 bērni un jaunieši veikuši ar laivām apmēram 43 kilometrus, kuru laikā bijusi iespēja iepazīties ar Gauju un tās tuvāko apkārtni, ar dabas procesiem, problēmām, uzdot jautājumus un saņemt atbildes no kompetentiem vides speciālistiem.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 20.08.2015
Īstenotājs Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Burtnieku nov., Vecates pag., "Laivas", LV-4211
Projekta kopējās izmaksas 5 866.55 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 398.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 398.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.