1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā

Reģ Nr. 1-08/34/2011

Projekta mērķis

Paaugstināt 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešanas sekmes Latvijā un Latvijas atpazīstamību starptautisko saistību izpildes jomā.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt trīs vienas dienas seminārus CITES ieviešanā iesaistīto iestāžu (policija, muita, valsts vides inspektori) darbiniekiem, informējot par CITES likumdošanu, CITES datu bāzu lietošanu, CITES īpatņu atpazīšanu un darbībām ar izņemtajiem dzīvajiem CITES dzīvniekiem un to pārvietošanu. 2. Organizēt vienu starptautisku (trīs dienas ilgu) semināru par starptautisko sadarbību CITES un citu dabas konvenciju jomā ar Armēniju, Gruziju, Moldovu, Ukrainu un Baltkrieviju. 3. Iegādāties inventāru konfiscēto vai ievainoto savvaļas dzīvnieku, tai skaitā CITES dzīvnieku, pārvietošanai un nodot to kontrolējošo iestāžu rīcībā. 4. Iegādāties „CPTES Database” (Komerciāli izmantojamo apdraudēto sugu produktu elektronisks noteicējs) abonementu un nodot to kontrolējošo iestāžu darbinieku rīcībā. 5. Izveidot biežāk tirdzniecībā sastopamo CITES sugu - papagaiļu un bruņurupuču, elektronisku noteicēju latviešu valodā un publicēt to Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.

Projekta rezultāti

1. Realizējot projektu tiktu paaugstināts CITES nosacījumu kontrolējošo iestāžu zināšanu līmenis par CITES un paaugstinātos CITES nosacījumu ieviešanas sekmes ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā (ES). Regulāri apmācību semināri uzlabo savstarpējo sadarbību starp CITES ieviešanā iesaistītajām iestādēm. 2. Latvijā sarīkojot starptautisku semināru, Armēnija (visjaunākā CITES dalībvalsts), Gruzija, Moldova, Ukraina un Baltkrievija tiktu informētas par ES savvaļas sugu un to izstrādājumu komerciālas izmantošanas prasībām, jo līdz šim minētajām valstīm trūkst informācijas par ES likumdošanu CITES jomā. Tiktu novērtēta Latvijas iniciatīva CITES jautājumos, veicināta ES un šo valstu sadarbība, kas līdz šim CITES jomā nav bijusi sevišķi produktīva, kā arī notiktu pieredzes apmaiņa dabas aizsardzības prasību ieviešanā un kontrolē. 3. Iegādājoties nepieciešamo inventāru konfiscēto vai ievainoto savvaļas dzīvnieku, tai skaitā CITES dzīvnieku, pārvietošanai tiks palielināta kontrolējošo iestāžu, tai skaitā Dabas aizsardzības pārvaldes, dzīvnieku transportēšanas kvalitāte, jo līdz šim ir problemātiski nekavējoties reaģēt, konstatējot tirdzniecībā nelegālus savvaļas dzīvniekus vai atrodot savainotus savvaļas dzīvniekus. 4. „CPTES Database” (Komerciāli izmantojamo apdraudēto sugu produktu elektronisks noteicējs) satur informāciju par 7000 dažādiem medicīnas produktiem, pārtikas piedevām u.c. izstrādājumiem, kuru sastāvā ietilpst CITES sugas. Iegādājoties tās gada abonementu, kontrolējošo iestāžu (DAP, muita, policija) rīcībā nonāks datu bāzes informācija par visiem šiem produktiem, kā arī pieeja tās atjauninājumiem visa gada garumā. Tādējādi uzlabotos iekšzemes un robežkontrole, jo būtu iespējams ātri un efektīvi izvērtēt, vai konkrētā prece nav pakļauta tirdzniecības ierobežojumiem, samazinātos informācijas pārbaudes laiks un palielinātos precizitāte, iespējams, konfiskāciju skaits. 5. Tiks izveidots biežāk tirdzniecībā sastopamo CITES sugu - papagaiļu un bruņurupuču, elektronisks noteicējs latviešu valodā, kas tiks integrēts Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv., uzlabojot CITES nosacījumu kontroles efektivitāti. Elektroniski pieejams noteicējs atvieglos CITES kontrolējošo iestāžu darbinieku pienākumu veikšanu, samazinās nepieciešamību pēc ekspertiem kontroles brīdī.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 10 194.88 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 194.88 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 147.67 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.