• Sākums >
  • Dabas daudzveidība Vidagas upītes krastos

Dabas daudzveidība Vidagas upītes krastos

Reģ Nr. 1-08/342/2014

Projekta mērķis

Izglītot Apes novada iedzīvotājus par dabas daudzveidību, tās saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām mazo upju krastos, izveidojot dabas taku Vidagas upītes krastā dabas daudzveidības izzināšanai.

Projekta uzdevumi

1. Izpētīt dabas daudzveidību (kokus, lakstaugus, ūdensaugus, ūdensdzīvniekus, avotus, ūdens tecējumu (akmeņainā gultnē un gultnē bez akmeņiem) Vidagas upes lejtecē, iesaistot darbā Vidagas Sikšņu pamatskolas skolēnus. 2. Veikt analīzes avota ūdenim un atbilstoši rezultātiem iekārtot avota apkārtni Vidagas krastā. 3. Izveidot dabas taku un izvietot stendus ar iegūto informāciju par dabas daudzveidību Vidagas upītes krastos. 4. Izveidot un izvietot dabas takā atbilstošus vides objektus. 5. Noorganizēt izglītojošu pārgājienu Apes novada iedzīvotājiem, iepazīstinot ar dabas daudzveidību Vidagas upītes krastos. 6. Noorganizēt Vidagas Sikšņu pamatskolas skolēniem un viņu vecākiem pasākumu dabas daudzveidības izzināšanai Vidagas upītes krastos.

Projekta rezultāti

1. Izveidota dabas taka 315 m garumā par dabas daudzveidību Vidagas upītes krastos ar vismaz 5 informācijas stendiem par dabas daudzveidību Vidagas upītes krastos. 2. Noorganizēts izglītojošs pārgājiens vismaz 20 Apes novada iedzīvotājiem par dabas daudzveidību Vidagas upītes krastos. 3. Noorganizēts izglītojošs pasākums 53 Vidagas Sikšņu pamatskolas skolēniem un viņu vecākiem par dabas daudzveidību Vidagas upītes krastos.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Slikšņu skola, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads,
Projekta kopējās izmaksas 3 650.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.