EXPO Veselīgi domājošiem

Reģ Nr. 1-08/341/2014

Projekta mērķis

Koncentrēti un saistoši informēt sabiedrību par dažādām aktivitātēm un pakalpojumiem Latvijā, kas strādā uz veselības profilaksi, „zaļo domāšanu” un jebkura cilvēka pilnvērtīgu iekļaušanos vidē un sabiedrībā. Dot individuālas zināšanām par kompleksu pieeju veselībai - uztura izvēli, fiziskās aktivitātēm, dzīvi bez ķīmijas, savlaicīgu diagnostiku, saturīgu brīvā laika aizpildīšanu, māku atbrīvoties no stresa un negācijām, un tml. Veicināt sabiedrības kopējo atbildību par drošu, sakārtotu , tīru un organizētu vidi, kur ikvienam sabiedrības loceklim ir iespēja rūpēties par savu, un ģimenes veselību un dot savu ieguldījumu nākošām paaudzēm. Dot iespēju popularizēties un iziet sabiedrībā jaunām un mazpazīstamām veselīga dzīves veida veicinošām idejām un aktivitātēm.

Projekta uzdevumi

1. Izglītot un raisīt interesi cilvēkos, kas piedalīsies pasākumā, turpmāk tekstā, Apmeklētāji, par vismaz 20 dažādām veselīga dzīves veida veicinošām aktivitātēm, pakalpojumiem un izpausmēm. Šo aktivitāšu eksperti un pārstāvji turpmāk tekstā saukti par Dalībniekiem. 2. Radīt Apmeklētājos sapratni, ka rūpēm par katra paša un sabiedrības kopumā fizisko un garīgo veselību, ir daudz un dažādas izpausmes. 3. Palīdzēt katram Apmeklētājam atrast un izvēlēties savam patreizējam fiziskajam stāvoklim un interesēm atbilstošas veselīgas aktivitātes un pasākumus, kas ne tikai atrisinās daudzas problēmas, bet arī ļaus justies labi un atrast līdzīgi domājošos. 4. Radīt Apmeklētājos pārliecību, ka veselīga dzīves veida piekritēju ir daudz un šī kustība attīstās. 5. Radīt vidi radošai un brīvai komunikācijai starp Apmeklētājiem un Dalībniekiem.

Projekta rezultāti

1. Dalībnieku skaits. 2. Apmeklētāju skaits. 3. Lekciju apmeklējums. 4. Apmeklētāju atsauksmes. 5. EXPO mājas lapa – Googles Analytic rādītāji par skatījumiem 6. FB lapa – sekotāju skaits 7. Draugiem.lv lapa – sekotāju skaits 8. Pasākuma fotogrāfijas, video 9. Drukātie materiāli un afišas

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Es un TU
Ķekavas pagasts, Alejas, Akmeņkaļu iela 17, LV-2111
Projekta kopējās izmaksas 4 320.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.