Rimto ūdeņu duna

Reģ Nr. 1-08/340/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir Lubāna ezera apkārtnes atpazīstamības veidošana ar teritorijas vienotā stila izveidi, kas sekmētu gan dabas vērtību apziņu un to saudzīgu apsaimniekošanu, gan mazās uzņēmējdarbības veicināšanu videi draudzīgā veidā. Vietējās pašapziņas veidošana jauniešu (18-30 gadi) vidū, tādejādi sekmējot jauniešu palikšanu laukos un līdzenu paaudžu nomaiņu.

Projekta uzdevumi

1.) Noorganizēt pirmo aktualizēšanas pasākumu, kas iezīmētu Lubāna ezera apkārtnes dabas un kultūras mantojumu – vēstījums par akmens laikmeta apmetnēm, dzintara ceļiem caur Lubāna ezeru, pirmajiem cilvēkiem Latvijā, apkārtnē sastopamajiem biotopiem un dabas vērtībām; 2.) Noorganizēts izbraukums pa apkārtnes labās prakses piemēriem uzņēmējdarbības un vides mijiedarbes atainojumā – vietējā uzņēmējdarbība, kas ir videi draudzīga un dabu saudzējoša; 3.) Teorētisks seminārs ar darba grupu kritēriju izstrādei – kā atbalstīt vietējos apkārtnes jauniešus videi draudzīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai un kā saglabāt veiksmīgu sadarbību jau esošo uzņēmēju vidū; 4.) Izstrādāt bukletu ar ieteikumiem un praktiskiem padomiem pēc darba grupas rezultātu apkopojuma; 5.) Izveidot interaktīvu izziņas maršutu Lubāna ezera apkārtnē, kas sniedz iespēju, arī pēc projekta noslēguma, patstāvīgi un saistoši iepazīt vietas tradicionālās kultūras mantojumu un dabas vērtības; 6.) Izveidot nelielu bibliotēku ar pastāvīgo atrašanās vietu Lubāna mitrāja informācijas centrā, kas apkopo informāciju par mazās uzņēmējdarbības iespējām ar akcentu uz dabas vērtību saglabāšanu, kā arī informācija par Lubāna ezera apkārtnes kultūras mantojumu; 7.) Izveidot vides objektus no dabas materiāliem, liecības no akmens laikmeta apmetņu sadzīves – akmens laikmeta ģimenes māja ar pavardu un laiva ar šī perioda zvejniecības aprīkojumu; 8.) Ar izstrādātajiem ieteikumiem un kritērijiem vērsties pie Rēzeknes novada partnerības un Madonas novada fonda, LEADER programmas jaunā plānošanas perioda stratēģijas izstrādes ietvaros, lai ilgtermiņā tiktu nodrošināts atbalsts Lubāna ezera apkārtnes jauniešu mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.

Projekta rezultāti

Kvantitatīvie projekta rezultāti ir: 1.) Vismaz 30 cilvēki noklausījušies ekspertu lekcijās par Lubāna ezera apkārtnes kultūrtelpu; 2.) Vismaz 10 vietējie jaunieši piedalījušies praktiskajā nodarbībā – izbraukumā uz labās prakses piemēriem videi draudzīgā uzņēmējdarbībā Lubāna ezera apkārtnē; 3.) Vismaz 10 vietējie jaunieši piedalījušies videi draudzīgas uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta kritēriju izveidē; 4.) Izveidoti vides objekti pie Lubāna mitrāja informācijas centra, akmens laikmeta sadzīves atainošanai un izstrādāta vienota atpazīstamības tēla simbolika; 5.) Lubāna mitrāja informācijas centrā pastāvīgi, ikvienam interesentam pieejams bibliotēkas krājums par apkārtnes kultūras mantojumu, vides bagātībām un tām saudzīgu uzņēmējdarbību; 6.) Informatīvs buklets (500 eksemplāri) ar ieteikumiem jauniešiem videi draudzīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai; 7.) Informatīvs izziņas maršuts (500 eksemplāri), kas ļautu patstāvīgi ar geokešinga metodi iepazīt Lubāna ezera apkārtnes kultūras mantojumu un dabas vērtības, tā stiprinot vietējo pašapziņu un identitāti; 8.) Realizēta informācijas kampaņa par ekspertu lekcijām, grupu darbu kritēriju izstrādē un izbraukuma pieredzi, kā arī iegūto rezultātu publicēšana. Kvalitatīvie projekta rezultāti ir: 1.) Īstenots būtisks etaps vides resursos un kultūras mantojumā balstīta kopienas attīstības centra izveidē. 2.) Paaugstinājusies vietējās sabiedrības vides apziņa, informētības līmenis par dabu un vietējo kultūru kā pamatvērtību. 3.) Paaugstinājusies vietējās sabiedrības līdzdalības apziņa savas apdzīvotās vietas attīstībā. 4.) Veicināta jauniešu piesaiste savam reģionam, t.s., ekonomiskās situācijas uzlabošanās. 5.) Sadarbībā ar Rēzeknes novada partnerību un Madonas novada fondu, veidojot un īstenojot LEADER programmas jaunā plānošanas perioda stratēģiju, ilgtermiņā nodrošināts atbalsts konkrētā reģiona jauniešu (18-30 gadi) videi draudzīgas mazās uzņēmējdarbības attīstībai un turpināšanai.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs Pie Kraujas
Madona, Ausekļa iela 6, LV-4801
Projekta kopējās izmaksas 3 863.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 673.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 607.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.