• Sākums >
  • FEE International programmu īstenošana Latvijā 2019. gadā

FEE International programmu īstenošana Latvijā 2019. gadā

Reģ Nr. 1-08/33/2019

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas biedra statusa saglabāšanu FEE International, izpildot administratīvos kritērijus un prasības biedrorganizācijas un pārstāvniecības statusa saglabāšanai, kā arī nodrošināt FEE International programmu – Ekoskolas, Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri un Izzini mežu – sekmīgu darbību un izaugsmi Latvijā, atbilstoši VARAM-VIF Sadarbības memorandam un VIF FEE International programmu pārstāvniecības darba programmai 2019. gadam un rīcības stratēģijai 2017-2019. gadam.

Projekta uzdevumi

FEE International pārstāvniecība • Nodrošināt Latvijas biedra statusu FEE International, saglabājot tiesības Latvijā īstenot visas programmas. • Sadarbībā ar VARAM nodrošināt Memoranda par FEE International programmu pilnvērtīgu ieviešanu, atbilstoši Memoranda nosacījumiem par sadarbības un savstarpējās informācijas apmaiņas mehānismiem. • Sadarbībā ar VARAM un kompetentajām institūcijām, nodrošināt kvalitātes kontroli programmās – koordinējot Peldvietu un jahtu ostu atbilstības izvērtēšanas komisijas darbību, Ekoskolu nacionālās žūrijas darbību, Zaļās Atslēgas izvērtēšanas komisiju darbību un JVR nacionālās žūrijas darbību kā arī Sadarbības memoranda Partneru Padomes darbību. • Sadarbībā ar FEE International starptautiskajām koordinācijām, nodrošināt Latvijas programmu koordinatoru līdzdalību starptautiskajās koordinatoru sanāksmēs. Zilā Karoga programma • Īstenot Zilā Karoga programmu peldvietu un jahtu ostu kategorijās un nodrošinot vismaz 20 sertifikāciju pieteikumus nacionālā un starptautiskā līmenī ZK. • Nodrošināt Zilā Karoga programmas ietvaros pašvaldību līmenī īstenotus un ZK kvalitātes prasībām atbilstošus >60 vides izglītības pasākumus vietējā līmenī. • Nodrošināt programmas kvalitātes kontroli – pirmssezonas kontroli sertificētajās vietās, kurās konstatētas problēmas iepriekšējās sezonās, kā arī koordinācijas un nacionālās žūrijas kontroles vizītes sezonas laikā. • Nodrošināt nepieciešamo datu apkopošanu Zilā Karoga kritēriju izpildei, ieviešot sabiedriskā monitoringa programmu jūras piesārņojošo atkritumu situācijas izpētei Latvijas piekrastē kampaņas Mana Jūra ietvaros. Ekoskolu programma • Nodrošināt programmas tīkla uzturēšanu tādā kvalitātē, kas motivē dalībniekus veikt brīvprātīgo darbu vides izglītībā, kā arī nodrošina nepieciešamo atbalstu un ērtu lietošanas sistēmu. • Īstenot vismaz 5 programmas dalībnieku apmācību pasākumus, kā arī apbalvošanas ceremoniju, kas veicina izpratni par programmas un vides aizsardzības mērķiem, dod pamatu sadarbībām un motivē dalībniekus. • Organizēt un uzlabot Ekoskolu žūrijas darbu un programmas dalībnieku snieguma izvērtējumu • Ar Ekoskolu akcijām veicināt dalībnieku izpratni par vides jautājumiem, un veicināt šīs izpratnes nodošanu plašākā sabiedrībā – sevišķi veicinot attieksmi pret lēmumiem, kas palīdz mazināt Latvijas sabiedrības ietekmi uz klimata pārmaiņām Zaļās Atslēgas programma • Nodrošināt piecu sertifikācijas apakšprogrammu sertifikācijas kārtu izziņošanu atbilstoši FEE International apstiprinātajiem 2016-2020. gada sertifikācijas programmu kritērijiem un vadlīnijām • Nodrošināt koordinācijas konsultācijas sertifikācijā ieinteresētajām viesnīcām un sertificētajām viesnīcām attiecībā uz pārsertifikācijas īstenošanu. • Nodrošināt ikgadēju apmācības programmu (semināru) programmā iesaistītajām viesnīcām un sertifikācijas kandidātiem • Nodrošināt darba programmā izvirzīto kvantitatīvo mērķu – 15 sertificētās tūrisma mītnes – sasniegšanu. • Stiprināt sadarbību ar partneriem – VARAM un LVRA. Jauno Vides reportieru programma • Nodrošināt JVR programmas atlases konkursus un kandidātu izvirzīšanu JVR starptautiskajam konkursam • Īstenot apmācības reģionos, lai veicinātu jauniešu iesaisti programmas aktivitātēs no plašāka skolu skaita

Projekta rezultāti

FEE International pārstāvniecība • Saglabāts Latvijas biedra statuss FEE International ar tiesībām īstenot 5 programmas Latvijā – Ekoskolu programmu, Zilā Karoga programmu, Zaļās Atslēgas programmu, Jauno Vides reportieru programmu, Izzini mežu programmu. • Nodrošināta FEE International programmu ieviešanas kvalitātes kritēriju izpilde • Nodrošinātas FEE International kvalitātes vadības prasībām atbilstošu nacionālo izvērtēšanas institūciju darbība – Peldvietu un jahtu ostu izvērtēšanas komisija, Ekoskolu nacionālā žūrija, Zaļās Atslēgas nacionālā žūrija • Nodrošināta sertifikāciju kvalitātes kontrole Zilā Karoga programmā, Zaļās Atslēgas programmā, Ekoskolu un Jauno Vides reportieru programmās. • Programmu sociālo tīklu auditorijas pieaugums līdz 8500 sekotājiem (kopskaitā draugiem.lv Ekoskolu programmas lapa, VIF Facebook, Instagram un Twitter konti, Mana jūra Facebook konts). • Īstenoti 3 nacionāla līmeņa preses pasākumi – konferences un brīfingi. • Sagatavotas 20 mediju relīzes un ziņas. • Līdzdalība un FEE Latvia labās prakses piemēru prezentācija 4 starptautiskos forumos. Zilā Karoga programma • Zilais Karogs – 20 sertifikācijas peldvietu un jahtu ostu kategorijās 2019. gadā, saskaņā ar atjaunotajiem kritērijiem peldvietu un jahtu ostu apakšprogrammās. • Jahtu ostu anketas un pieteikuma formas pārstrāde, iekļaujot perspektīvos kritērijus. • Vairāk kā 60 vides izglītības pasākumi pašvaldībās Zilā Karoga programmas ietvaros. Uzlabota pasākumu kvalitātes kontrole. • Jūras piesārņojošo atkritumu kritērija ieviešana, īstenojot Zilā Karoga programmas iniciatīvu ietvaros jūras piesārņojošo atkritumu sabiedriskā monitoringa programmu. • Vairāk kā 80% sertificēto vietu ar izpildītu riska izvērtējuma kritērija ieviešanu pirms pārejas perioda noslēguma Ekoskolu programma • Nodrošināt 20 jaunu skolu pieteikumus dalībai Ekoskolu programmā un 175 pretendentus uz augstāko apbalvojumu – Ekoskolu Zaļo karogu • Nodrošināt >700 summāro dalībnieku iesaisti 5 apmācību pasākumos un apbalvošanas ceremonijā • Ekoskolu žūrijas pārstāvji apmeklējuši vismaz 20 izglītības iestādes • Veicināt Ekoskolu Rīcības dienām un vides dienām veltīto pasākumu īstenošanu skolās ar vismaz 210 kopējiem pasākumiem visā Latvijā Zaļās Atslēgas programma • Atkārtoti klātienes auditi un auditu lēmums par sertifikācijas pagarināšanu visās sertificētajās vietās • Divas programmas pieteikšanās kārtas (neizvirzot kvantitatīvos mērķus programmas izaugsmei, kamēr norisinās pāreja uz jauno audita un kvalitātes kontroles sistēmu). • Atjaunotas un precizētas pārsertifikācijas anketas, aktualizēta pārsertifikācijas procedūra. • Nodrošinātas apmācības viesnīcu vides koordinatoriem. Jauno Vides reportieru programma • JVR nacionālā atlases konkursa īstenošana 3 vecuma grupās 3 mediju kategorijās, kā arī starptautiskās sadarbības kategorijā • Vismaz 4 apmācību pasākumi ar vismaz 80 kopējiem dalībniekiem

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 87 233.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 87 233.68 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 67 035.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.