• Sākums >
  • Izpēti, iepazīsti, saudzē

Izpēti, iepazīsti, saudzē

Reģ Nr. 1-08/33/2015

Projekta mērķis

Mērķis: Līdzās zināšanām, ko sākumskolas bērni apgūst skolā un sadzīvē, izkopt prasmes un attieksmi, kas ir īpaši svarīgi vides izglītības gadījumā, kad runa ir par indivīda videi draudzīgas vērtību sistēmas un rīcības veidošanu.

Projekta uzdevumi

• veidot izpratni par apkārtējās pasaules kopainu; • veidot sākotnējos priekštatus par apkārtnes dabas objektiem un parādībām, to būtiskākajām pazīmēm; • veidot izpratni par nedzīvās un dzīvās dabas saistību, par attīstību dabā, par cilvēka un dabas mijiedarbību; • veicināt emocionāli vērtējošu attieksmi pret dabu, dabas un cilvēka attiecībām; • veidot dabu saudzējošas uzvedības un darbības prasmes; • attīstīt pētnieciskās prasmes un iemaņas dabā; • veicināt izpratni par aktīvu, veselīgu un sportisku dzīves veidu.

Projekta rezultāti

1. nometnes dalībnieki izprot dabas procesus, cilvēku un dabas mijattiecības, zina uzvedības normas dabā; 2. ir ieinteresēti vērot un izzināt dabu; 3. ir pilnveidojuši pētnieciskās prasmes un iemaņas dabā; 4. ir paplašinājuši zināšanas par pļavu, ezeru, augsni un iežiem, dabas ainavām, cilvēka iedarbības rezultāta radītajām izmaiņām 5. ir iepazinuši Rāznas nacionālā parka bagātības; 6. ir zveidojuši pozitīvu attieksmi par veselīgu un aktīvu dzīves veidu;

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs ESTO
Ozolaines pag., Rēzeknes nov., "Rožlejas 75", Pleikšņi, LV-4601
Projekta kopējās izmaksas 3 861.72 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 809.46 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.