• Sākums >
  • Dabas aizsardzības pārvaldes vides valsts inspektoru veselības apdrošināšana

Dabas aizsardzības pārvaldes vides valsts inspektoru veselības apdrošināšana

Reģ Nr. 1-08/33/2011

Projekta mērķis

Atbilstoši „ Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 37. panta 3. daļai apdrošināt 80 Dabas aizsardzības pārvaldes vides valsts inspektoru veselību.

Projekta uzdevumi

Dabas aizsardzības pārvaldes vides valsts inspektori ikdienas darbā saskaras ar dažāda veida riskiem to veselībai un dzīvībai. Īpaši riskam pakļauti tie vides valsts inspektori, kuri veic ūdens bioloģisko resursu aizsardzības kontroli, kā arī dabas resursu izmantošanas valsts kontroli, valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu aizsardzības un izmantošanas kontroli. Tādēļ nepieciešams nodrošināt attiecīgo darbinieku sociālās garantijas, veicot veselības apdrošināšanu, kā to arī paredz normatīvie akti. Projekta ietvaros tiks organizēts iepirkums, atbilstoši iepirkumu procedūru reglamentējošajiem tiesību aktiem

Projekta rezultāti

Vides valsts inspektori, kuriem tiks nodrošināta veselības apdrošināšana, spēs pilnvērtīgāk izmantot ar normatīvajiem aktiem noteiktās tiesības, kas sekmēs savlaicīgu un efektīvāku ikdienas darba pienākumu pildīšanu un pārkāpumu novēršanu.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 18 781.91 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 781.91 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 781.91 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.