• Sākums >
  • Sadzirdēt.Saklausīt. Saprast. Sajust.

Sadzirdēt.Saklausīt. Saprast. Sajust.

Reģ Nr. 1-08/339/2014

Projekta mērķis

Iesaistot nometnē, veicināt bērniem un jauniešiem ar invaliditāti vides izglītību un audzināšanu, sniedzot iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kas sekmētu indivīda videi draudzīgas vērtību sistēmas un rīcības veidošanu.

Projekta uzdevumi

Dabas aizsardzība un atbildīgs dzīvesveids ir kļuvis par vienu no galvenajiem mūsdienu vides politikas mērķiem ne tikai Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. Apkārtējās vides aizsardzības problēma ir ļoti aktuāla, pieaugot cilvēku darbības ietekmei uz dabisko vidi. Lai novērstu tiešu un netiešu cilvēku darbības rezultātu kaitīgo ietekmi uz dabu nepieciešams bērnos veicināt atbildīgu dzīvesveidu saskaņā ar vides izglītību un audzināšanu. Lai bērni aktīvi apgūtu pasauli ap sevi – dabu un tās norises, lietas, parādības, uzvedību tajā un attieksmi pret to, dabas un sabiedrības mijattiecības, nepieciešams veidot sākotnējo vērtību sistēmu. Līdz šim Siguldas novada bērniem un jauniešiem ar invaliditāti nav bijusi iespēja piedalīties nometnēs vides izglītības jomā. Vienlaicīgi mērķa grupai trūkst zināšanas un attiecīgās prasmes par vides un dabas aizsardzības jautājumiem. Papildus tam, mērķa grupai nav pietiekamu zināšanu un izpratnes par to, ka dabas aizsardzība ir saskaņā ar atbildīgu dzīvesveidu. Tāpēc ir aktuāla nepieciešamība ar jaunām mācīšanās un prasmju apguves metodēm, izmantojot dabas vidi ar tajā notiekošiem procesiem, skaidrot bērniem kopsakarības, kādā veidā katra cilvēka darbība var ietekmēt ekosistēmas un dzīves vidi. Lai paaugstinātu mērķa grupas zināšanas un prasmes vides izglītības jomā, kā arī sekmētu viņu atbildīgu dzīvesveidu, mērķa grupai ir nepieciešama vides izglītības nometne, kur ārpus formālās izglītības nodrošināt apmācību par minēto jomu.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā noorganizēta viena diennakts nometne, 15 Siguldas novada bērniem un jauniešiem ar invaliditāti. Projekta rezultātā 15 Siguldas novada bērni un jaunieši ar invaliditāti būs guvuši zināšanas un attīstījuši prasmes par vides un dabas aizsardzības jautājumiem, kas ļaus ilgtermiņā izmantot gūtās zināšanas, kā rezultātā ilgtermiņā arī sabiedrība kopumā kļūs par ieguvēju. Nometnes dalībnieki būs attīstījuši prasmes vides un dabas aizsardzības pamatprincipos, kas ļaus viņiem atbildīgāk izturēties pret dabu un apkārtējo vidi.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.09.2014
Īstenotājs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 3 327.90 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 977.90 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 977.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.