• Sākums >
  • Valsts vides dienesta personāla kvalifikācijas paaugstināšana autoservisu pārbaudes veikšanai

Valsts vides dienesta personāla kvalifikācijas paaugstināšana autoservisu pārbaudes veikšanai

Reģ Nr. 1-08/337/2015

Projekta mērķis

Valsts vides dienesta inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana, lai veiktu autoservisu tematiskās pārbaudes atbilstoši MK 2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem". Regulāras kvalifikācijas celšanas apmācības nepieciešamas, jo auto remonta tehnoloģijas attīstās un tirgū parādās arvien jauni produkti un to marķējumi. Šādu apmācību rezultātā inspektori spēs orientēties virsbūves remonta materiālu marķējumos un izvērtēt to atbilstību likumdošanai.

Projekta uzdevumi

Veikt kvalitatīvas apmācības, lai inspektori varētu kvalitatīvi veikt savu darbu pārbaužu laikā auto servisos saistībā ar neatļautu krāsu materiālu lietošanu. Sagatavot palīgmateriālu inspektoriem kvalitatīvai autoremtdarbnīcu pārbaužu veikšanai.

Projekta rezultāti

1) Apmācīti 40-50 inspektori no visiem Latvijas reģioniem par gaistošo organisko savienojumu sastāva noteikšanu pārbaužu laikā. 2) Izstrādāts digitālā veidā pieejams palīgmateriāls kvalitatīvākai pārbaužu veikšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2016
Īstenotājs Auto Asociācija
Rīga, Vangažu iela 16, LV-1024
Projekta kopējās izmaksas 7 033.28 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 033.28 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.