Diena bez auto

Reģ Nr. 1-08/337/2014

Projekta mērķis

Veicināt Latvijas (iesaistot Talsu, Kuldīgas, Valmieras un Ventspils pilsētu iedzīvotājus) iedzīvotāju izpratni par privātā autotransporta izmantošanas ietekmi uz vidi un videi draudzīgas mobilitātes risinājumiem. Aicināt sabiedrību izmēģināt videi draudzīgākas alternatīvas automašīnu izmantošanai, un mudināt šo pilsētu pašvaldības ieviest un veicināt ilgtspējīga transporta pasākumus, kā arī vērst to uzmanību nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētā, kas palīdzētu pārvietošanos ar velosipēdu, kājām vai sabiedrisko transportu padarīt pieejamāku iedzīvotājiem.

Projekta uzdevumi

Projekta virsmērķis ir sekmēt Latvijas iedzīvotāju attieksmes un rīcības maiņu veicinot videi draudzīgu dzīvesveidu, tādējādi mazinot cilvēka darbības radīto ietekmi uz klimata pārmaiņām. Veicināt ilgtspējīgas un veselīogas sabiedrības veidošanos, kā arī sekmēt sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībās. 1) Veicināt izpratni informējot dažādas mērķgrupas par starptautiski notiekošās Eiropas mobilitātes nedēļas nozīmi, un “Dienas bez auto” būtību un tajā pausto principu ievērošanas nepieciešamību Latvijā un katrā konkrētajā pilsētā; 2) Iesaistīt akcijas norisēs projekta pilsētās sabiedrībā pazīstamus cilvēkus, aicinot tos paust savu attieksmi un apņemšanos iztikt bez auto pašiem, rādot labās prakses piemēru. 3) Organizēt “Diena bez auto” informatīvos un uz dažādu mērķgrupu aktīvu līdzdalību vērstus pasākumus un konkursus Talsos, Kuldīgā, Valmierā un Ventspilī 4) Organizēt velo braucienu kā vides izglītības aktivitāti visiem interesentiem katrā no pilsētām, kura noslēgumā tiktu īstenota zibakcija.

Projekta rezultāti

 Pasākumos aktīvi piedalījušies aptuveni 400 dalībnieku (tostarp skolēniem rīkotajos konkursos, foto konkursos un velobraucienos), bet pasīvi iesaistīti ap 2600 iedzīvotāju (gūstot informāciju plašsaziņas līdzekļos un no informatīvajiem plakātiem);  Paralēli notiks darbs ar pilsētu pašvaldībām, aicinot tās veidot infrastruktūru, kas veicina pārvietošanos bez auto (piemēram, velo novietņu un veloceliņu izveide).  Vides jautājumi šādā aspektā tiks ietverti audzināšanas stundu plānā, īpaši vēršot skolēnu uzmanību videi draudzīgām mobilitātes iespējām.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Latvijas Zaļā kustība
Rīga, Ģertrūdes iela 19/21-3,
Projekta kopējās izmaksas 4 645.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 980.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 980.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.