• Sākums >
  • EUROPARC federācijas starptautiska konference Latvijā „With Nature on Your Mind – understanding our values!”

EUROPARC federācijas starptautiska konference Latvijā „With Nature on Your Mind – understanding our values!”

Reģ Nr. 1-08/336/2018

Projekta mērķis

EUROPARC federācija (www.europarc.org) ir lielākā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – ĪADT) intereses pārstāvošā organizācija Eiropā. Šobrīd tajā apvienojušās aptuveni 380 ar ĪADT pārvaldību saistītas organizācijas (valsts un pašvaldību institūcijas, aģentūras, ĪADT administrācijas, NVO u.c. – atkarībā no katras valsts ĪADT pārvaldības specifikas) no 37 Eiropas valstīm, kopumā pārstāvot un apvienojot tūkstošiem dažāda statusa ĪADT visā Eiropā (NATURA 2000, nacionālie, dabas un reģionālie parki, ainavu apvidi utt.). EUROPARC federācijai ir tieša sadarbība arī ar Eiropas Savienības institūcijām, tostarp, Eiropas Komisiju, Eiropas Padomi u.c., aktīvi piedaloties ar ĪADT saistītu lēmumu pieņemšanā un politikas veidošanā Eiropas Savienības mērogā. Konferences rīkošana ir nenovērtējama iespēja Latvijai nostiprināt savu autoritāti Eiropas dabas saglabāšanas lēmumu pieņēmēju un viedokļu līderu vidū, kā arī izcelt Latvijai nozīmīgas tēmas un problēmas Eiropas līmenī. Tā dos iespēju aktualizēt mūsu valsts prioritātes un vadlīnijas dabas aizsardzībā, augsta līmeņa ekspertu vadībā apspriest izaicinājumus un iespējas šajā jomā, tās padziļināti izskatīt un uzsvērt to nozīmi. Konference būs iespēja izcelt arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas autoritāti un informēt par nozares sasniegumiem.

Projekta uzdevumi

Dabas aizsardzības pārvalde plāno sarīkot šo starptautiski nozīmīgo dabas aizsardzības nozares forumu Latvijā. Kā norises vieta ir izvēlēta Ķemeru Nacionālā parka apkārtne, jo šī ir pirmā un pagaidām vienīgā ĪADT Latvijā, kas saņēmusi EUROPARC federācijas izstrādātās Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikātu. - Konferences publicitātes plāna sagatavošana; - Konferences sagatavošana (programmas sagatavošana, līguma slēgšana ar organizatoru, telpu izvēle, tulkošanas, loģistikas, komunikācijas, transporta, ekskursiju, audio vizualizācijas, reģistrācijas, programmas norises sagatavošana, attiecīgu līgumu slēgšana); - Konferences īstenošana (ģenerālās asamblejas un plenārsēdes ar tulkošanu, darba grupu, ekskursiju, parku prezidentu sanāksmes, “marketplace”, ēdināšanas, nomināciju, Galā pasākuma un komunikācijas nodrošināšana); - Izpildīto līgumu slēgšana, saistību izpilde, konferences atskaites sagatavošana un iesniegšana VAFA un EUROPARC Federācijai.

Projekta rezultāti

EUROPARC konferences norise 2019.gadā Latvijā būtiski sekmēs Riodežaneiro 1992. gada 5. jūnija Konvencija par bioloģisko daudzveidību (1, 2, 11 Aichi targets) mērķu sasniegšanu bioloģiskās daudzveidības jomā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2019
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 220 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 120 308.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.