• Sākums >
  • LTV raidījuma “Seičas” (“Tagad”) vides sadaļa “Zaļā patruļa”

LTV raidījuma “Seičas” (“Tagad”) vides sadaļa “Zaļā patruļa”

Reģ Nr. 1-08/336/2015

Projekta mērķis

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas vides izglītošanas jomā izdarīts milzīgs darbs, latviešu sabiedrība aizvien vairāk izprot dabas unikālo vērtību, ilgtspējīgas saimniekošanas priekšrocības, dabas resursu saudzēšanas nozīmību un videi atbildīga dzīvesveida priekšrocības. Taču, lielai daļai sabiedrības – krievvalodīgajiem izglītošanās vides jomā ir bijusi ierobežota, līdz šim neviena TV Latvijā nav pievērsusi pienācīgu uzmanību krievvalodīgās auditorijas vides izglītībai. Mēs dzīvojam vienā valstī, patērējam tos pašus dabas resursus, rūpējamies par dabu un nereti tai nodarām pāri, tāpēc ļoti būtiski, ka visiem Latvijā dzīvojošajiem būtu vienota izpratne par dabas daudzveidību, nozīmību un pret vidi atbildīgu dzīvesveidu. Mūsu projekta “Zaļā patruļa” mērķis ir ar mūsdienīgu un atraktīvu TV satura un formas palīdzību sniegts Latvijas krievvalodīgajai sabiedrībai izpratni par Latvijas dabu, vides saudzēšanu un pret vidi atbildīgu dzīvesveidu. Projekta mērķis ir izveidot 22 TV sižetus (katrs 5 min.), kas sniedz informāciju un izglīto vides jomā. Projekta mērķis ir veicināt Latvijas krievvalodīgās sabiedrības atbildību pret vidi, veicināt izpratni par vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi – 1. Izveidot un pārraidīt LTV7 raidījumā “Seičas” vides tematikai veltītu sižetu ciklu “Zaļā patruļa” (22 gab.). 2. Ar sižetu starpniecību veicināt Latvijas krievvalodīgās auditorijas izpratni par dabas norisēm un vides problēmām, veicināt pret vidi atbildīgu dzīvesveidu. 3. Sasniegt plašu Latvijas krievvalodīgo auditoriju, aptverot sociāli aktīvo tās daļu, īpaši jauniešus.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti – 1. Izveidoti un pārraidīti 22 profesionāli, saturiski un tehniski augstvērtīgi sižeti par vides tēmām. 2. Vides jomā izglītota un informēta un pret vidi atbildīga Latvijas krievvalodīgo auditorija. 3. Ar sižetu palīdzību sasniegta un vides jomā izglītota ievērojama Latvijas krievvalodīgo auditorija. Rezultāti izmērāmi ar raidījuma reitingu palīdzību (TNS Latvija dati). 4. Veicināta Latvijas sabiedrības integrācija, veicināta vienota izpratne vides problēmu risināšanai un dabas bagātību saudzēšanai un saglabāšanai.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 15.11.2015
Īstenotājs Finger Film Production
Rīga, Mālu iela 5, LV-1058
Projekta kopējās izmaksas 62 746.74 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 43 806.74 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.