• Sākums >
  • Ligzdojošo putnu maršrutu uzskaišu ievade, analīze un attēlošana portālā Dabasdati.lv

Ligzdojošo putnu maršrutu uzskaišu ievade, analīze un attēlošana portālā Dabasdati.lv

Reģ Nr. 1-08/335/2015

Projekta mērķis

Pilnveidot portāla Dabasdati.lv Eiropas ligzdojošo putnu atlanta (ELPA) sadaļu, lai tajā ievadītu ligzdojošo putnu uzskaišu datus, analizētu putnu populāciju lielumu un ziņojumu statistiku, kā arī dažādos griezumos attēlotu sugu izplatību kartes.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot platformu ligzdojošo putnu uzskaišu papīra anketu ievadīšanai; 2. Izstrādāt iegūto datu salīdzināšanas, apstrādes un analīzes rīku Eiropas ligzdojošo putnu atlanta vajadzībām; 3. Izveidot ziņojumu statistikas un populācijas lieluma analīzes rīku; 4. Apstrādāt, ievadīt un attēlot jau iegūtos maršrutu uzkaišu anketu datus Eiropas ligzdojošo putnu atlanta 2013–2017 (ELPA) ietvaros.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta ligzdojošo putnu maršruta uzskaišu papīra anketu ievades forma, kas tiek izmantota ELPA ietvaros un arī turpmāk pēc ELPA projekta beigām; 2. Izstrādātā analīzes un attēlošanas platforma kā pamats izmantojama arī vēlāk - datu iegūšanai, attēlošanai un apstrādei citu atlantu sagatavošanā. Ar datu rezultātu attēlojuma formu ELPA dalībnieki un citi interesenti var ērtā un pārskatāmā veidā iegūt informāciju par konkrētajā periodā pieejamiem ELPA rezultātiem un lietotāju statistiku; 3. Izstrādāts datu apstrādes un analīzes rīks, kas apstrādā ne tikai Dabasdati.lv ELPA sadaļā ievadītos datus, bet arī citus portāla Dabasdati.lv pieejamos datus, kas tiks izmantoti ELPA izveidei; 4. ELPA dati par 2013. un 2014. gadu ir publiski, ērti pieejami un labi pārskatāmi portālā Dabasdati.lv. Gan šie, gan turpmāk iegūtie dati tiek ievākti un publiskoti, lai tos izmantotu zinātniskai analīzei gan Eiropas, gan Latvijas līmenī, turpmākai vides politikas veidošanai, kā arī klimata un vides pārmaiņu izvērtēšanai ilgtermiņā; 5. Portāla Dabasdati.lv lietotāju skaits pieaudzis virs 5000 un putnu ziņojumu skaits ligzdošanas sezonā pārsniedz 32000, tādejādi parādot, ka ir veicināta atgriezeniskā saite ar cilvēkiem, kuri vēlas vairāk iesaistīties dabas izpētē un vides aizsardzības veicināšanā, ziņojot savus novērojumus portālā Dabasdati.lv.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.05.2016
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 11 751.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 751.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.