• Sākums >
  • Smiltāja neļķes (Dianthus arenarius L.) Latvijas populācijas pētījums sugas ilgtspējīgai saglabāšanai

Smiltāja neļķes (Dianthus arenarius L.) Latvijas populācijas pētījums sugas ilgtspējīgai saglabāšanai

Reģ Nr. 1-08/333/2015

Projekta mērķis

Smiltāja neļķes (Dianthus arenarius) Latvijas populācijas izvērtējums: sugas ģenētiskās daudzveidības noteikšana un sugas atradņu ievade DDPS Ozols ģeodatubāzē.

Projekta uzdevumi

• Sagatavot ģeodatubāzi ar telpiskajiem datiem par sugas atradnēm Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētās dabas datu pārvaldības sistēmas papildināšanai. • Teritoriju ārpus jūras piekrastes(Latvijas teritorijas iekšienē),par kurām nav sugas izplatības informācijas, apsekošana un augu monitoringa anketu aizpildīšana par atradnēm. • Noteikt smiltāja neļķes rietumu piekrastes galējas dienvidu izplatības teritoriju. • Noteikt smiltāja neļķes Dianthus arenarius populāciju ģenētisko daudzveidību Latvijā. • Noteikt gēnu plūsmu starp dažādām Latvijas populācijām. • Noteikt smiltāja neļķes subpopulāciju skaitu.

Projekta rezultāti

• Publikācija par smiltāja neļķes Latvijas populācijas ģenētisko struktūru. • Izveidota ģeodatubāze ar telpiskajiem datiem par smiltāja neļķes atradnēm Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētās pārvaldības sistēmas papildināšanai. • Tiks izstrādāti teorētiski pamati smiltāja neļķes sugas aizsardzības plāna izveidei.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 06.01.2016
Īstenotājs Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrība (LĢSB)
Salaspils, Miera iela 3, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 29 430.58 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 430.58 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.