• Sākums >
  • Atbalsts integrētā LIFE projekta koncepcijas sagatavošanai

Atbalsts integrētā LIFE projekta koncepcijas sagatavošanai

Reģ Nr. 1-08/332/2018

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sagatavot un līdz 2018.gada 5.septembrim iesniegt Eiropas Komisijā koncepciju LIFE integrētā projektam upju baseinu plānos minēto aktivitāšu ieviešanai. Idejas atbalsta rezultātā tiktu realizēti un ieviesti daļa pasākumu no upju baseinu apsaimniekošanas plānos 2016.-2021. gadam paredzētajām darbībām attiecībā uz punktveida un izkliedētā piesārņojuma slodžu mazināšanu un hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanu, kā arī tiku sniegts būtisks atbalsts nākamā perioda (2022.-2027.) upju baseinu plānu sagatavošanai.

Projekta uzdevumi

1. Balstoties uz Latvijas upju baseinu plāniem (Daugava, Venta, Lielupe, Gauja-Salaca), apkopoti un saplānoti LIFE integrētā projekta ietvaros paredzētie mērķi, praktiskie pasākumi un informācija par papildinošo finansējumu punktveida piesārņojuma mazināšanai. 2. Balstoties uz Latvijas upju baseinu plāniem (Daugava, Venta, Lielupe, Gauja-Salaca), apkopoti un saplānoti LIFE integrētā projekta ietvaros paredzētie mērķi, praktiskie pasākumi un informācija par papildinošo finansējumu izkliedētā piesārņojuma mazināšanai. 3. Balstoties uz Latvijas upju baseinu plāniem (Daugava, Venta, Lielupe, Gauja-Salaca), apkopoti un saplānoti LIFE integrētā projekta ietvaros paredzētie mērķi, praktiskie pasākumi un informācija par papildinošo finansējumu hidromorfoloģisko pārveidojumu veikšanai. 4. Diskusiju organizēšana pārstāvjiem no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, kā arī dabas aizsardzības nozarēm, kas tiešā vai netiešā veidā ir saistīti ar ūdens kvalitātes nodrošināšanu vai ietekmi. 5. Aizpildīta LIFE integrētā projekta koncepcijas veidlapas budžeta sadaļa, tai skaitā norādot papildinošo finansējumu, tā avotus un veicamās aktivitātes.

Projekta rezultāti

Sagatavots koncepcijas pieteikums atbilstoši noteiktajai formai, un līdz 5.septembrim iesniegts atbilstoši noteiktajai kārtībai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 05.09.2018
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 9 900.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 900.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 900.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.