• Sākums >
  • „Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2019.gadā

„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2019.gadā

Reģ Nr. 1-08/32/2019

Projekta mērķis

Veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu un izplatīšanu lauku tūrismā.

Projekta uzdevumi

1.Sagatavot ZS kritēriju skaidrojumu on-line un drukātā vesrijā; • Ievietot kritēriju skaidrojumus – padomus abu grupu lauku tūrisma uzņēmējiem on-line versijā, kur saimnieks varēs rast risinājumus pieejamus Latvijā un redzēt labos piemērus risinājumiem citās saimniecībās; • Izveidot drukātu Rokasgrāmatu Zaļai saimniekošanai lauku tūrisma saimniecībās, atbilstoši ZS kritērijiem, kas nodrošinātu sakidrojuma aizsniedzamību vecāka gada gājuma saimniekiem, kas joprojām lauku tūrismā ir vairākumā. 2. ZS pārbaude un sertifikācija: o Sagatavot inspekciju braucienu grafiku, izziņot pretendentiem, informēt par braucienu grafiku ZS komisijas locekļus; o Uzturēt kontaktus ar ZS saimniecībām, veikt saraksti ar lauku tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, sniegt atbildes interesentiem; o Apsekot ~ 35 esošos lauku tūrisma uzņēmējus (nepieciešams atkārtots audits) un ~ 10 jaunos ZS pretendentus; o Veikt komisijas inspekcijas braucienu 1 dienas garumā, apskatot reprezentējošus 3-4 uzņēmumus; o Sagatavot inspekciju braucienu rezultātus un prezentāciju ZS komisijas sēdei, o Sagatavot un noturēt ZS komisijas sēdi, izskatot pretendentus; o Izgatavot sertifikātus; o Informēt saimniecības par komisijas sēžu rezultātiem, izsūtīt ZS uzskates līdzekļus, sertifikātus, resursu taupīšanas uzlīmes, u.c.; o Organizēt ZS pasniegšanu, informējot masu medijus un sabiedrību; 3. Projekta un ZS publicitātes pasākumi: o Izstrādāt 2 - 3 preses ziņas, izsludinot jaunos ZS kritērijus, aicinot lauku uzņēmējus uz pieteikšanos, kā arī informējot par ZS saņēmējiem 2019.gadā; o Izsūtīt preses ziņas nacionāliem un reģionāliem medijiem, izvietot www.celotajs.lv mājas lapā un sociālajos tīklos; o Popularizēt informāciju par Zaļo sertifikātu ar Lauku ceļotāja komunikāciju kanālu, publikāciju starpniecību un lauku tūrisma uzņēmēju pasākumos. o Organizēt pasniegšanas pasākumu, kurā piedalās ~70 dalībnieki.

Projekta rezultāti

• Piesaistīts Vides eksperts, kas izstrādā ZS kritēriju skaidrojumus un ieteikumus, apkopojot labo praksi un pieejamos risinājumus Latvijā; • IT speciālists, lai ievietotu skaidrojumus on-line kritēriju versijai naktsmītnēm un mazo ražojošo lauku saimniecībām; Izstrādāta Rokasgrāmata Zaļai saimniekošana – dizains un druka (LV ~500 gab. ) • Noorganizēts 1 kopīgs ekspertu brauciens 3-4 saimniecību auditam, kritēriju skaidrojuu pārbaudei; • Apsekoti ~ 35 lauku tūrisma uzņēmēji + 10 jaunas saimniecības, izvērtētas atbilstoši ZS nolikumiem, izveidoti tūrisma apraksti. • Kritērijiem atbilstošo pretendentu dati iesniegti ZS komisijai lēmumam par ZS sertifikāta piešķiršanu; • Noorganizēta ZS komisijas sēde, pieņemti lēmumi par jaunu ZS piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu; • Izgatavoti un izsniegti vai izsūtīti zaļie sertifikāti; • Izstrādātas 2 preses ziņas, veikta ZS popularizēšana medijos; • Noorganizēts ZS pasniegšanas pasākums ~70 dalībniekiem; Kopumā projekta rezultātā, atbilstoši projekta mērķim, caur zaļā sertifikāta darbību pieaugs sabiedrības vides apziņa un izpratne par dabas saudzēšanu, veicot uzņēmējdarbību, kas izmanto dabas resursus.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2019
Īstenotājs Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Ogres raj., "Puķkalniņi", Ķegums, Ogres raj., LV-5020
Projekta kopējās izmaksas 11 614.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 710.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 710.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.