Baltijas Baso pēdu ultramaratons

Reģ Nr. 1-08/32/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir caur sportiskām un ģimeniskām aktivitātēm dabā izglītot iedzīvotājus par Baltijas jūras un tās piekrastes ekoloģijas jautājumiem, veidot izpratni par to, kāda nozīmība piemīt Baltijas jūrai un tās ekoloģiskajam stāvoklim Latvijas iedzīvotāju ikdienā. Vēlamies informēt cilvēkus par to, kādu ieguldījumu viņi var sniegt no savas puses situācijas uzlabošanai, vienlaikus veicinot aktīvu dzīvesveidu dabā, tādējādi uzverot cilvēka kā dabas sastāvdaļas tēmu, mazinot patērniecības kultu un skaidrojot tā ietekmi uz ekoloģiju.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt sportiskas sacensības visai ģimenei, kas palīdzētu: • veicināt Latvijas iedzīvotāju informētību par Baltijas jūras nozīmību; • informēt iedzīvotājus par Baltijas jūras un piekrastes zonas piesārņojumu; • aicināt iedzīvotājus iesaistīties Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanā, mainot savus ikdienas ieradumus; • informēt iedzīvotājus par veidiem, kā viņi ikdienā var veikt ieguldījumu Baltijas jūras ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā 2. Skaidrot patērniecības kulta negatīvo ietekmi uz vidi; 3. Caur sportiskām aktivitātēm dabā piesaistīt iedzīvotāju uzmanību piekrastes un dabas kopumā piesārņojumam Latvijā; 4. Veicināt izpratni par Baltijas jūras lielo nozīmi Latvijas iedzīvotāju dzīvē.

Projekta rezultāti

1. Akcijas tiešo un netiešo dalībnieku informētības līmeņa celšana par Baltijas jūras nozīmību un piesārņojumu (tiks pārbaudīti anketēšanas ceļā); 2. Akcijas dalībnieki būs informēti par to, kā ar savām ikdienas aktivitātēm un ieradumiem/to maiņu var pozitīvi ietekmēt Baltijas jūras ekoloģisko situāciju (tiks pārbaudīti anketēšanas ceļā); 3. Latvijas iedzīvotāju informēšana par Baltijas jūras nozīmību un piesārņojumu un tā novēršanai veicamajām aktivitātēm (tiks novērtēts kvalitatīvās satura analīzes ceļā, analizējot akcijas publikācijas medijos); 4. Ikviens akcijas (sacensību) dalībnieks saņems uzskatāmus informatīvos materiālus, kas veicinās viņu izpratni un informētību par Baltijas jūras ekoloģijas problēmām un veidiem, kā situāciju uzlabot.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.09.2016
Īstenotājs Latvijas Baskāju skriešanas biedrība
Rīga, Saharova iela 7-90, LV-1082
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.