• Sākums >
  • Vides izglītības dienas nometne “ 3D – Domājošs dabas draugs”.

Vides izglītības dienas nometne “ 3D – Domājošs dabas draugs”.

Reģ Nr. 1-08/32/2015

Projekta mērķis

• Dalībnieku zināšanu paplašināšana vides jautājumos (dabas resursi, to izmantošana, elektroenerģija, alternatīvie enerģijas iegūšanas veidi), izmantojot izglītojošas nodarbības, pārgājienus un ekskursijas. • Sociālo prasmju attīstības veicināšana, darbojoties praktiskajās nodarbībās un radošajās darbnīcās. • Ilgtspējīgas, atbildīgas, dabai draudzīgas un saudzējošas attieksmes veidošanās veicināšana. • Ilgtermiņā sasniedzamais mērķis ir skolēni ar pamatzināšanām, prasmēm un attieksmēm, kas turpmākajā mācību procesā palīdzētu veidoties par daudzpusīgi attīstītām un radošām personībām, kas īsteno un ikdienā piekopj atbildīgu, aizsargājošu un apkārtējo dabu saudzējošu dzīvesveidu.

Projekta uzdevumi

1. Paplašināt dalībnieku zināšanas par dabas likumsakarībām un tās aizsardzības nepieciešamību un nozīmi, īpaši akcentējot un iepazīstot savu tuvāko apkārtni. 2. Paplašināt dalībnieku zināšanas par elektroenerģiju un citiem alternatīviem enerģijas veidiem, dabas resursiem, kurus iegūst no Latvijas dabas, to taupīšanu. 3. Veicināt dalībnieku izpratni par elektroenerģiju, alternatīviem enerģijas resursiem un citiem Latvijas dabas resursiem, uzsvaru liekot uz bērna personisko pieredzi, prasmju attīstīšanu un atbildīgas attieksmes veidošanos. 4. Attīstīt dalībnieku pētniecības prasmes, prasmes sadarboties pāros un grupās uzdevumu veikšanai, radoši sevi izpaust dažādās jomās. 5. Veicināt dalībnieku ilgtspējīgu atbildīgas attieksmes veidošanos pret dabas resursiem, lai ilgtermiņā jaunās zināšanas, prasmes un iemaņas pilnveidotos un domāšanas veids kļūtu par dzīvesveidu.

Projekta rezultāti

• Paaugstināts 40 skolēnu zināšanu līmenis un izpratne par elektroenerģiju un citiem enerģijas veidiem, Latvijas dabas resursiem, to izmantošanu, taupīšanu, saudzēšanu. • Attīstītas 40 skolēnu prasmes pieņemt atbildīgus lēmumus, darboties kolektīvā, pilnveidojot savu personību. • Vadītas 6 praktiskās nodarbības un pētījumi. • Organizētas 5 radošās darbnīcas. • Vadītas 2 ekskursijas un 2 pārgājieni. • Pieaicināti 3 lektori. • Sagatavoti lekciju un nodarbību materiāli, izzinošas spēles, kas turpmāk izmantojamas skolas mācību procesā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 24.07.2015
Īstenotājs Ogres sākumskola
Ogre, Brīvības iela 33,
Projekta kopējās izmaksas 7 415.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 447.54 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.