Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālo un teritoriālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai

Reģ Nr. 1-08/32/2011

Projekta mērķis

Nodrošināt Dabas aizsardzības pārvaldes centrālo un teritoriālo struktūrvienību pilnvērtīgu un efektīvu darbību.

Projekta uzdevumi

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 27.pantu, aizsargājamo teritoriju vides valsts kontroli valsts nozīmes aizsargājamo teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu apsaimniekošanas un aizsardzības jomā īsteno Dabas aizsardzības pārvalde. Lai sasniegtu projekta mērķus, paredzēts turpināt lietotu automobiļu nomu, lai realizētu kontroles un apsaimniekošanas pasākumus īpaši aizsargājamās teritorijās Latvijas Republikas ietvaros.

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā tiktu nodrošināta Dabas aizsardzības pārvaldes centrālo un teritoriālo struktūrvienību pilnvērtīga un efektīva darbība. Tiktu uzlabota Vašingtonas konvencijas (CITES) uzraudzības funkcijas, kā arī īpaši aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādāšanas un uzraudzības process.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 52 077.11 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 077.11 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 828.41 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.