TAKAS cauri gadam

Reģ Nr. 1-08/32/2010

Projekta mērķis

Vispārīgais mērķis ir kultūras un dabas mantojuma popularizēšana veicinot to saglabāšanu un aizsardzību. Specifiskais mērķis ir popularizēt ainavu takas un skatu punktus Talsu pilsētā, tādejādi akcentējot Talsu pilsētas bioloģiskās daudzveidības un ainavisko vērtību saglabāšanu, vienlaikus izglītojot par vides aizsardzību.

Projekta uzdevumi

Pamatojoties uz realizēto projektu „TAKAS – Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust”, kura ietvaros tika izveidotas ainavu takas ar ainavu skatu punktiem, izveidot 2011.gada kalendāru, kas popularizētu izveidotās ainavu takas un skatu punktus, tādejādi akcentējot Talsu pilsēta ainavisko un kultūras vērtību saglabāšanu un aizsardzību.

Projekta rezultāti

Akcentējot ainavisko vērtību saglabāšanu un aizsardzību, sniedzot izglītojošu informāciju, tiks izveidots 2011.gada kalendārs 3000 eksemplāros ar Talsu pilsētu ainavu skatiem. Kalendāru plānots veidot kā trijstūrveida galda kalendāru ar 28 krāsainām lapaspusēm un 24 krāsainiem Talsu ainavu fotoattēliem un ainavu aprakstiem. Kalendāra informatīvais materiāls izglītos par katras konkrētās ainavas unikalitāti, tās aizsardzību un tiks veidots atraktīvā veidā, kas vērsts uz unikālo ainavu vērtību saglabāšanu. Projekts „TAKAS cauri gadam” paredz izveidoto ainavu taku popularizēšanu, kas izveidotas 2010.gadā īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu „TAKAS – (Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust)”, lai pilsētas iedzīvotājus un viesus vēl pilnīgāk iepazīstinātu ar pilsētas ainavām un kultūrvidi, kā arī vērstu uzmanību uz vidi saudzējošu attieksmi un vides aizsardzību kopumā. Kalendārs tiks izplatīts skolās un iestādēs, kā arī pašvaldības sadarbības partneriem, tādējādi iesaistot dažādu mērķauditoriju Talsu ainavisko skatu popularizēšanai.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2010
Īstenotājs Talsu novada dome
Talsi, Kareivju 7, LV-3201
Projekta kopējās izmaksas 2 180.52 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 180.52 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.