• Sākums >
  • Žurnāls «Pārvaldnieks» kā iedzīvotāju izpratnes un attieksmes veidotājs par atbildīgu un ilgtspējīgu īpašumu apsaimniekošanu

Žurnāls «Pārvaldnieks» kā iedzīvotāju izpratnes un attieksmes veidotājs par atbildīgu un ilgtspējīgu īpašumu apsaimniekošanu

Reģ Nr. 1-08/329/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis: Žurnāla mērķauditorijas – namu pārvaldnieku un īpašumu apsaimniekotāju informētības līmeņa paaugstināšana par atbildīgu un ilgtspējīgu īpašumu apsaimniekošanu. Mērķa izvēles pamatojums – situācija apsaimniekošanas nozarē: uz Latvijas dzīvojamajā fondā esosājām aptuveni 30 000 mājām, pārvaldnieku reģistrā ir reģistrēti tikai aptuveni 600 sertificēti pārvaldnieki.

Projekta uzdevumi

Galvenais uzdevums – izvēlēties tādu tēmu skaidrojumu, kas atbilst Projekta aktualitātei un ir nepieciešamas žurnāla mērķauditorijai – apsaimniekotājiem viņu ikdienas darbā. Katrā žurnālā tiks izveidota sadaļa «Atbildīgs dzīvesveids», kurā sagatavoti un publicēti raksti par šādām tēmām: -energoefektivitātes paaugstināšana kā ilgtermiņa stratēģija; -lietderīga siltum- un elektroenerģijas izmantošana; -iedzīvotāju attieksmes un ieinteresētības mainīšanas iespēja ar labas prakses piemēriem; -ilgtspējas principa popularizēšana atkritumu apsaimniekošanā, šķirošanas nozīme; -labas prakses piemēri kā atkritumu šķirošanas iespējamības apliecinājums; -atjaunojamo enrgoresursu (saules kolektoru, siltumsūkņu, koksnes) izvēles nozīme ēku renovācijas un apkures sistēmu atjaunošanas projektos. Rakstu gatavošanā piesaistīti attiecīgās jomas eksperti, kas nodrošinās materiāla kvalitāti un uzticamību. Sadaļas «Atbildīgs dzīvesveids» daudzveidībai izvēlētas dažādas pasniegšanas metodes: izglītojoši – informatīvus rakstus, intervijas, ekspertu komentārus, viedokļu apkopojumus.

Projekta rezultāti

1. Projekta ietvaros sagatavoti un izdoti 3 žurnāli ar atsevišķu sadaļu «Atbildīgs dzīvesveids». Katrā izdevumā projekta problemātikai veltītas 6 publikācijas – intervijas, problēmraksti, fotoreportāžas vai speciālista komentāri . Kopā Projekta īstenošanas laikā – ttiks sasniegti izvirzītie uzdevumi – sagatavoti un publicēti 18 raksti. 2.Žurnāli nogādāti mērķauditorijai – abonentiem un realizēti mazumtirdzniecības tīklā. 3.Uzturēta atgriezeniskā saikne ar mērķauditoriju par projektā aktualizētajām tēmām. Tā kā žurnāla abonenti ir juridiskas personas – apsaimniekošanas uzņēmumi, tad katrā uzņēmumā žurnālu lasa vismaz 5 cilvēki. Katra žurnāla tirāžas lasītāju skaits ir vidēji 3500 lasītāju. Raksti no žurnāla tiek izvietoti arī internetā: Ekonomikas ministrijas administrētajā vietnē:www.bis.gov.lv sadaļā «Parvaldnieks», Rīgas domes vietnē www.riga.lv pie Mājokļa un vides departamenta informācijas sadaļā žurnāls «Parvaldnieks» apskats. Šīs interneta vietnes ir populāras kā speciālistu, tā iedzīvotāju vidū, tādēļ lasītāju loks ir vēl plašāks un rezultāti vēl efektīvāki. Ar šādiem Projekta rezultātiem tiks sasniegts Projekta ietvaros izvirzītais mērķis – paaugstināta sabiedrības izpratne par atbildīgu dzīvesveidu.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 15.11.2015
Īstenotājs Žurnālu serviss
Rīga, A.Čaka iela 33-37, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 5 179.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 619.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.