• Sākums >
  • Atjaunojamo energoresursu izmantošana vides kvalitātes uzlabošanai

Atjaunojamo energoresursu izmantošana vides kvalitātes uzlabošanai

Reģ Nr. 1-08/328/2015

Projekta mērķis

Balstoties uz literatūras un iepriekš realizēto projektu analīzi, novērtēt atjaunojamo energoresursu potenciālu un izmantošanas iespējas Latvijā reģionālā griezumā, lai sasniegtu Latvijas vides politikas pamatnostādnēs noteiktus mērķus līdz 2030.gadam. Zinātniski pamatotu metodisko norādījumu izstrāde AER efektīvai izmantošanai, atbilstoši Latvijas likumdošanai un enerģētikas ilgtspējīgai attīstībai, ņemot vērā ES izstrādātās direktīvas, enerģētikas attīstības un vides politikas ietekmei uz AER izmantošanas apjomiem un izmantojamām inovatīvām tehnoloģijām.

Projekta uzdevumi

Plānojot enerģijas sektora ilgtspējīgu attīstību, viens no risinājumiem, ir palielināt energoefektivitāti reģionos, izmantot atjaunojamos enerģijas avotus vides piesārņojuma samazināšanai un klimata pārmaiņu novērošanai. Projekta uzdevums: izpētīt un novērtēt AER potenciālu Latvijas reģionos un novērtēt enerģijas daudzumu, kuru var ietaupīt (samazinot ietekmi uz vidi), izmantojot AER. 1. Balstoties uz vispusēju dokumentu un literatūras analīzi novērtēt kopējo enerģijas pieprasījumu Latvijas reģionos un patreizējo situāciju tā nodrošināšanai Latvijā, kā arī sniegt īstermiņa un ilgtermiņa prognozi enerģijas izmantošanas, energoresursu piedāvājuma attīstībai un vides kvalitātes uzlabošanai. 2. Balstoties uz datormodelēšanas programmu izmantošanu, veikt energoefektivitātes, kā arī ekonomisko un ekoloģisko (vides uzlabošanas) kritēriju atlasi, kas nodrošinātu optimālu atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvara izvērtējumu katrā reģionā. 3. Iegūtos darba rezultātus izvērtēt ekspertu vidū, kā arī organizēt informatīvo semināru, lai iepazīstinātu politikas veidotājus un speciālistus ar projekta rezultātiem.

Projekta rezultāti

Izmantojot izstrādātos metodiskos norādījumus, varēs aprēķināt sagaidāmo SEG emisiju samazinājumu gadā, piemēram, cik daudz nosacītā kurināmā var ietaupīt gadā un kādu peļņu saņems uzņēmums, izmantojot AER un noteikt CO2 izmēšu samazinājumu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 06.01.2016
Īstenotājs Fizikālās enerģētikas institūts
Rīga, Aizkraukles iela 21, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 26 192.93 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 192.93 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.