• Sākums >
  • Piekrastes kāpas un pludmale kā atslēga uz novada ilgtspējīgu attīstību

Piekrastes kāpas un pludmale kā atslēga uz novada ilgtspējīgu attīstību

Reģ Nr. 1-08/328/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir ar dažādu aktivitāšu palīdzību veicināt iedzīvotāju izpratni par novada teritorijā esošajām dabas vērtībām, īpašu akcentu liekot uz piekrastes kāpām un pludmali – akcentējot gan to nozīmi novada attīstībā, gan to jutīgumu attiecībā uz dažāda veida antropogēno ietekmi (piesārņojums ar sadzīves atkritumiem, dažādām ķīmiskām vielām un antropogēnās slodzes ietekme)

Projekta uzdevumi

Projekta galvenais uzdevums ir informēt un veicināt pilsētas iedzīvotāju un pilsētas viesu izpratni par piekrastes jutīgajiem biotopiem un cilvēku ietekmi uz tiem. Šim uzdevumam pakārtoti sekojoši 1. Piedalīties kampaņas „Mana jūra” organizētajā pasākumā Saulkrastu pludmalē, lai kopīgi novērtētu pludmales tīrību 2. Radošo darbnīcu organizēšana 3. Informatīvo plakātu izstrāde 4. Akciju/kampaņu organizēšana 5. Izglītojošu lekciju/semināru organizēšana

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti ir: 1. Dalība kampaņā „Mana jūra” Saulkrastu pludmalē „Centrs” 2. Organizētas 2 radošās darbnīcas 3. Radošo darbnīcu ietvaros izstrādāti 2 informatīvi plakāti, kas tiks izvietoti publiskās vietās Saulkrastu novada teritorijā – skolas, dome, bibliotēka 4. Organizētas 2 akcijas, kuru laikā cilvēki tiek iepazīstināti ar radošo darbnīcu laikā radītajiem informatīvajiem materiāliem, tādejādi veicinot cilvēku iesaistīšanos identificēto problēmu risināšanā 5. Organizēts un novadīts 1 izglītojošs seminārs un 1 lekcijas par tēmām, kas skar pludmales un kāpu problemātiskos jautājumus

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Zvejniekciema vidusskola
Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, LV-2161
Projekta kopējās izmaksas 381.25 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 231.25 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 231.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.