• Sākums >
  • Lielā Talka – Latvijai 100! ( 28. aprīlis)

Lielā Talka – Latvijai 100! ( 28. aprīlis)

Reģ Nr. 1-08/325/2017

Projekta mērķis

2018. gadā notiks 2 talkas. Viena kā jau tradicionāli – pavasarī: 28. aprīlī. Otra starptautiskā talka 15. Septembrī. Latvijas Lielā Talka paredzēta 2018. gada 28. aprīlī ir aicinājums visiem tās iedzīvotājiem un pašvaldībām iesaistīties lielajā sakopšanas akcijā. Lielā Talka turpina jau par tradīciju kļuvušu pasākumu. Mērķis 2018. gadā ir iesaistīt vairāk kā 210 000 talcinieku un visas pašvaldības, kā arī iestādes, skolas, augstskolas, nevalstiskās organizācijas, latviešus Eiropā un pasaulē. Otras starptautiskās talkas mērķis – ir piesaistīt starptautiskās sabiedrības uzmanību Latvijai un solidarizēties ar 113 pasaules valstīm vienā kopīgā vispasaules talkā. Rudens talkas laikā ir iecerēta informatīvā kampaņa, kā arī dažādas akcijas, kas nebūtu vairs saistītas ar atkritumu vākšanu. Bet vairāk akcents tiktu likts uz skolām un labiekārtošanas ( pušķošanas) darbiem pirms 18. novembra. Laika periodā līdz talkai tiks veikta piesārņojuma kartēšana un interaktīva karte atradīsies uz mājas lapas www.talkas.lv, kura tika izveidota tieši šim pasākumam. Tāpat 2018. gadā notiks arī Eiropas latviešu ( diasporu) organizētās Eiropas latviešu talkas. Sadarbībā ar LTV, TV3, LNT, LR2, PBK, Apollo, TVNET, 1188, LETA, Rīga TV24u.c. regulāri tiks integrēti dažādi vides izglītojoši elementi. Šāda talka ir paredzēta kā ilgtermiņa pasākums katru gadu pavasarī, lai uz 2018. gadu, piesaistot arī kaimiņvalstis Baltijas reģions kļūtu par tīrāko vietu Eiropā, tādejādi gan dodot iespēju mūsu iedzīvotājiem dzīvot tīrā un sakoptā vidē un uzlabot dzīves kvalitāti un veselību, iesaistīt maksimāli daudz iedzīvotājus vides sakopšana un tādejādi veikt neformālu izglītību veselai paaudzei. Šobrīd šādas liels un pozitīvs pasākums būtu nepieciešamas visiem, kuri nav zaudējuši cerību, ka mūsu Valstij ir jāpastāv ilgtermiņā un ar nākotnes perspektīvu un ka mūsu iedzīvotājiem ir jānodrošina tīra vide, kurā uzturēties. Brīvprātības princips, kas ir pamatā šai kustībai, veicina pozitīvu domāšanu un attieksmi visās iedzīvotāju grupās, tās apvienojot un iedvesmojot. Mūsu sauklis nākamajā gadā tiks veltīts Latvijas 100 gadei –“Latvija - zaļākā!” . Gatavošanās darbi jau sākas novembrī/decembrī. Aktivitātes notiks janvārī, februārī , martā un aprīlī. Galvenās prioritātes 2018. gadā – sabiedrības izglītošana un iesasitīšanai –īpašu akcentējot ikdienas paradumu maiņu un cilvēka veselības aspektu saistībā ar apkārtējo vidi, izprotot to kā ārkārtas nepieciešamību, lai saglabātu katra indivīda veselību. Ar iesaistīšanu vairāk saprotot ne tikai līdzdalību talkā, bet arī idejas popularizēšanā un izplatīšanu. Jaunums – plānojam realizēt pavasarī un rudenī – ideju talkas.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi Izglītojoši pasākumi adresēti visai sabiedrībai; Iesaistīt visas pašvaldības –sadarbība ar LPS Skolas – ap 900.( talko galvenokart piektdien) Sabiedriskās organizācijas un iestādes –ap 500 ( daudzas talko piektdien) Iesaistīt ap 210 000 talcinieku ( ieskaitot diasporas) ; Veikt piesārņojuma kartēšanu visā Latvijā;( www.talkas.lv ) un nodrošināt piesārņoto vietu sakopšanu; Veikt izglītojošu darbi sabiedrībā( janvāris – maijs) ; Sadarboties un popularizēt Vides SOS programmu. Sakopt piesārņotās teritorijas, kā galveno akcentu liekot bīstamo piesārņojumu vietu likvidēšanu, kā arī ūdens tilpņu, īpaši Baltijas jūras piekrastes sakopšana, piesaistot ūdenslīdēju un zemūdens makšķernieku klubus Piesaistīt maksimāli lielu masu mēdiju interesi, lai izglītojošais un informatīvais darbs darbotos paralēli ar sakopšanas darbiem; Paredzēts ir Lielās talkas filmēšana un izglītojoša kampaņa – LTV, TV3, LNT, LR1, LR2 , PBK, Rīga TV24

Projekta rezultāti

Tiks iesaistīta un audzināta plaša sabiedrība vides jomā; Tiks iztīrītas nelegālās izgāztuves un piesārņojums; Tiks labiekārtoti pagalmi un sakoptas un apzaļumotas teritorijas. Pateicoties mazu mēdiju atbalstam, tiks popularizēta saudzīga attieksme pret vidi un aktualizēts vides veselības nozīmīgums

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Pēdas LV
Rīga, Vangažu 28 - 32, LV-1024
Projekta kopējās izmaksas 239 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 61 183.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 61 183.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.