• Sākums >
  • Pāvilostas meža vērtību apzināšana

Pāvilostas meža vērtību apzināšana

Reģ Nr. 1-08/324/2014

Projekta mērķis

Vietējās sabiedrības vides izglītība un audzināšanu, iepazīstinot sabiedrību ar triju nozaru speciālistu pētījumiem par mežu vērtībām Pāvilostā un iesaistot sabiedrību šo pētījumu procesos. Iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldei Zaļkalna meža bioloģisko novērtējumu.

Projekta uzdevumi

- Veikt sertificētu Zaļkalna meža bioloģisko novērtēšanu. - Veikt Zaļkalna meža arhetipisko novērtēšanu. - Sniegt ar inovatīvu metodi Zaļkalna meža ekosistēmu pakalpojumu sociālās nozīmes raksturojumu. - Iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldei meža bioloģisko novērtējumu. - Iesaistīt skolēnus u.c. interesentus ekspertu darba procesā. - Informēt sabiedrību par speciālistu pētījumiem. - Organizēt mācību pārgājienu Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā inspektora vadībā. - Organizēt lekciju par Ekosistēmu pakalpojumu pieejas pielietošanu dabas vērtību apzināšanā. - Organizēt nodarbību par meža bioloģisko, arhetipisko un ekosistēmu pakalpojumu izpētes rezultātiem. - Organizēt skolā arhetipiskās novērtēšanas rezultātā tapušo izstādi. - Informēt plašsaziņas līdzekļus.

Projekta rezultāti

- Veikta sertificēta Zaļkalna meža bioloģiskā novērtēšana. - Veikta Zaļkalna meža arhetipiskā novērtēšana. - Izstrādāts Zaļkalna meža ekosistēmu pakalpojumu sociālās nozīmes raksturojums. - Dabas aizsardzības pārvaldei iesniegts meža bioloģiskais novērtējums - Skolēnus u.c. interesenti iesaistīti ekspertu darba procesā. - Sabiedrība informēta par speciālistu pētījumiem. - Organizēts mācību pārgājiens. - Organizēta lekciju par Ekosistēmu pakalpojumu pieejas pielietošanu dabas vērtību apzināšanā. - Organizēta projekta noslēguma nodarbība par meža bioloģisko, arhetipisko un ekosistēmu pakalpojumu izpētes rezultātiem. - Skolā organizēta arhetipiskās novērtēšanas rezultātā tapusī izstāde. - Publikācijas plašsaziņas līdzekļos.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Zemes draugi
Rīga, 11.novembra 35-78, LV-1005
Projekta kopējās izmaksas 3 533.88 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 992.20 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.