• Sākums >
  • Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā

Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā

Reģ Nr. 1-08/320/2014

Projekta mērķis

Bioloģiskās daudzveidības apzināšana un sabiedrības iesaiste tās izpētē Rīgā - Daugavas piekrastē pie Ķengaraga (no Mazjumpravmuižas līdz Dienvidu tiltam), ar mērķi veicināt sabiedrības interesi un zināšanas par putnu, tauriņu un spāru faunu minētajās Rīgas teritorijās, kas nākotnē motivētu sabiedrību līdzdarboties dabas vērtību saglabāšanā un vides problēmu risināšanā

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu 2.1. punktā izvirzīto mērķi projektā tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apzināt Daugavas piekrastē pie Ķengaraga (no Mazjumpravmuižas līdz Dienvidu tiltam) sastopamās putnu, tauriņu un spāru sugas (apkopot pētījumus, ziņojumus portālā www.dabasdati.lv un datu bāzēs); 2. Veicināt sabiedrības vides izglītību, organizējot bioloģiskās daudzveidības izpētes ekspedīcijas Daugavas piekrastē pie Ķengaraga, kurās varēs piedalīties jebkurš interesents; 3. Ekspedīcijās iegūtos datus publicēt dabas novērojumu portālā www.dabasdati.lv , kur tie sekmēs tālākiem vides pētījumiem, tai skaitā Eiropas ligzdojošo putnu atlanta izveidē; 4. Sagatavot un izdot bukletu par putnu, tauriņu un spāru sugu izplatību Daugavas piekrastē pie Ķengaraga, kas iedzīvotājiem palīdzēs turpmāk veikt pastāvīgus dabas novērojumus Rīgā un savus novērojumus publiskot. Bukletus izplatīt vides izglītošanas pasākumos, kā arī izdalīt interesentiem Ķengaraga mikrorajona skolās, kas tieši sekmēs vides izglītību un skolēnu līdzdalību dabas izpētē; 5. Organizēt foto konkursu LOB mājas lapā www.lob.lv ar balvām par dabas vērtību saglabāšanu Daugavas piekrastē pie Ķengaraga; 6. Izgatavot informatīvas uzlīmes par Daugavas piekrasti pie Ķengaraga, kas popularizētu šo Rīgas vietu dabas vērošanai un atpūtai pie dabas; 7. Organizēt projekta noslēguma pasākumu, kurā notiks projekta izvērtējums, rezultātu prezentācijas un pieredzes apmaiņa ar citām LOB vietējām grupām, par sabiedrības līdzdalības veicināšanu vietējo dabas vērtību izpētē.

Projekta rezultāti

1. Apzinātas Daugavas piekrastē pie Ķengaraga (no Mazjumpravmuižas līdz Dienvidu tiltam) sastopamās putnu, tauriņu un spāru sugas; 2. Organizētas 5 bioloģiskās daudzveidības izpētes ekspedīcijas Daugavas piekrastē pie Ķengaraga; 3. Ekspedīcijās izglītoti un vides izpētē iesaistīti apmēram 100 Rīgas iedzīvotāji; 4. Ekspedīcijās iegūtie dati publicēti dabas novērojumu portālā www.dabasdati.lv , iesniegti izmantošanai Eiropas ligzdojošo putnu atlanta izveidē; 5. Sagatavots un izdots izglītību veicinošs buklets (300 gab. Tirāža) par putnu, tauriņu un spāru sugu izplatību Daugavas piekrastē pie Ķengaraga, izplatīts vides izglītības pasākumos Rīgā un Ķengaraga skolās; 6. Izgatavotas 200 informatīvas uzlīmes par Daugavas piekrasti pie Ķengaraga, kas popularizētu šo Rīgas vietu dabas vērošanai un atpūtai pie dabas; 7. Organizēts foto konkurss par dabas vērtību saglabāšanu Daugavas piekrastē pie Ķengaraga; 8. Organizēts projekta noslēguma izvērtējuma pasākums par sabiedrības līdzdalības veicināšanu vietējo dabas vērtību izpētē.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 20.12.2014
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 3 768.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 988.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 988.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.