Iepazīstam Rāznu

Reģ Nr. 1-08/31/2016

Projekta mērķis

Konkrētā projekta mērķis ir nodrošināt izstāžu apmeklēšanu, dabas izzināšanas nodarbības, vides radošās darbnīcas, izziņas spēles, tematiskos pasākumus un ekskursiju pa Rāznas nacionālo parku bērniem ar garīgiem traucējumiem, tādā veidā attīstot viņu izpratni un priekšstatus par apkārtējā vidē notiekošajiem procesiem, t. sk. vides aizsardzību.

Projekta uzdevumi

1. Sniegt zināšanas par dabu un dabas vērtībām, veidojot priekšstatu par bioloģisko daudzveidību un tās nozīmi; 2. Veidot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas dabas aizsardzības jautājumu identificēšanai un risināšanai; 3. Izglītot un veidot atbildības sajūtu par dabas vērtību saglabāšanu; 4. Stiprināt dabai draudzīgu attieksmi un uzvedību, motivēt aktīvai darbībai dabas aizsardzībā.

Projekta rezultāti

1. Tiks apmeklēta izstāde „Iepazīsti n sajūti Rāznas nacionālo parku”; 2. Tiks organizētas dabas izzināšanas nodarbības „Īpaši aizsargājamā dabas teritorija- Rāznas nacionālais parks” un „Rāznas nacionālā parka iemītnieki: ūdenī, gaisā, mežā, pļavā, purvā”; 3. Organizētas vides radošās darbnīcas; 4. Organizētas dabas izziņas spēles; 5. Organizēti tematiski pasākumi; 6. Sajūtu taka pie DIC; 7. Kopīgs pikniks ar bērniem un vecākiem Mākoņkalnā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 13.05.2016
Īstenotājs Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Rēzekne, Kr.Valdemāra iela 4-70, LV-4601
Projekta kopējās izmaksas 420.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 315.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.