• Sākums >
  • MAINIES TU. MAINĀS VISA PASAULE

MAINIES TU. MAINĀS VISA PASAULE

Reģ Nr. 1-08/31/2015

Projekta mērķis

Nometnes norises vieta – Dagdas vidusskola. Dagda ir pilsēta Latgalē, Dagdas novadā. Atrodas Latgales augstienes austrumu nogāzē pie Dagdas ezera un Narūtas upītes, 36 km ziemeļaustrumos no Krāslavas, 267 km no Rīgas. Projekta galvenais mērķis ir attīstīt vides apziņu Dagdas vidusskolas skolēniem dabas aizsardzībā, izglītot skolēnus vides izglītībā un pētīt apkārtējo vidi. Piedāvātajās aktivitātēs piedalīsies 30 skolēni (12-13 gadi), ilgums – 5 dienas. Projekta realizēšanā iesaistīti vairāki dažādu priekšmetu pedagogi un citi speciālisti, kas dod iespēju plaši, pilnvērtīgi un interesanti sniegt skolēniem izzinošo materiālu, kā arī nodrošina patīkamu, emocionāli pozitīvu saskarsmi. Skolēnu vides izglītība organizēta pēc mūsdienīgām metodēm, spēļu tehnoloģijām, kuru mērķis- paplašināt redzesloku, veidot globālu ieskatu par izmaiņām dabas vidē, iemācīt sargāt un nenodarīt kaitējumu apkārtējai videi. Dažādi pasākumi: dabas izpēte, spēles, viktorīnas, ekskursijas, radošās darbnīcas – optimizē skolēnu darbību, pilnveido sociālās prasmes, palīdz nostiprināt zināšanas un atklāt skolēnu interesi sargāt apkārtējo vidi, kā arī dod iespēju iegūt jaunu pieredzi.

Projekta uzdevumi

Projekta realizēšanas laikā paaugstināsies sabiedrības apziņa (piemēram, skolēni, vecāki un citi sabiedrības locekļi ). Būs iespēja apzināt komplekso pieeju dabas vides aizsardzības problēmu risināšanā. Mācīsies ievērot piesardzības principu un rūpēties par apkārtējās vides kvalitāti. Informācijas aprites laikā notiks skolēnu un pedagogu pieredzes apmaiņa vides aizsardzībā.

Projekta rezultāti

Iegūtā pieredze skolēniem palīdzēs efektīvāk izmantot dabas resursus. Skolēni apzinās savu individuālo atbildību vides aizsardzības jomā. Projekta ietvaros tiks novadīta 5 dienu nometne, ar kuras palīdzību tiks iedarbināti 30 skolēnu domāšanas, analīzes, vērtēšanas un prognozēšanas procesi vides aizsardzības jomā. Projekta beigās darba rezultāti tiks novērtēti ar anketas palīdzību, skolēni varēs dalīties ar iespaidiem, iegūto pieredzi un pārdzīvotajām emocijām.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 05.06.2015
Īstenotājs dagdas vidusskola
Dagda, Mičurina iela 3A, LV-5674
Projekta kopējās izmaksas 1 021.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 771.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.