Zīdītāju monitorings

Reģ Nr. 1-08/31/2008

Projekta mērķis

Veikt lidvāveru Pteromys volans, lāču Ursus arctos, ūdru Lutra lutra un dīķu naktssikspārņu Myotis dasycneme izvēlētās Natura 2000 vietās

Projekta uzdevumi

1. Veikt lidvāveru klātbūtnes pārbaudi vienā Natura 2000 vietā vienu reizi 2008.-2012. gadu laikā 2. Veikt lāču apdzīvotības pārbaudi un aptuvenu skaita vērtējumu7 Natura 2000 teritorijās, apsekojot katru no tām vienu reizi 2008.-2012 gados. 3. Veikt ūdru uzskaites 28 Natura 2000 teritorijās pēc to atstātajām pēdām, novērtējot aptuvenu indivīdu skaitu, apsekojot katru no tām vienu reizi 2008.-2012 gados. 4. Veikt dīķu naktssikspārņu mātīšu uzskaites pie to kolonijām vai šīs sugas indivīdu klātbūtnes konstatēšanu ar ultraskaņas detektoru palīdzību 10 Natura 2000 teritorijās, apsekojot katru no tām trīs reizes 2008.-2012 gados 5. Veikt dīķu naktssikpārņu uzskaiti ziemošanas vietā vienā Natura 2000 teritorijā vienu reizi 2008.-2012. gadu laikā

Projekta rezultāti

Tiks pārbaudīta lidvāveru populācijas eksistence vienīgajā zināmajā šīs sugas dzīvesvietā Natura 2000 vietā - Gruzdevas mežos. Tiks iegūta informācija par lāču sastopamību un skaitu septiņās Natura 2000 vietās. Tiks iegūta informācija par ūdru sastopamības biežumu kā arī to skaita vērtējums 28 Natura 2000 vietās Tiks iegūta informācija par pieaugušo sikspārņu mātīšu skaitu kolonijās astoņās Natura 2000 vietās, liecības par šīs sugas sastopamību barošanās biotopos 10 Natura 2000 vietās, kā arī veikta ziemojošo īpatņu uzskaite vienā Natura 2000 vietā

Vadlīnija Vides monitorings
Realizācijas laiks 30.12.2008
Īstenotājs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 5 860.81 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 860.81 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 211.25 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.