• Sākums >
  • Dabas vērtību apzināšanas un informācijas izplatīšanas pasākumi dabas liegumā "Daugava pie Kaibalas"

Dabas vērtību apzināšanas un informācijas izplatīšanas pasākumi dabas liegumā "Daugava pie Kaibalas"

Reģ Nr. 1-08/316/2014

Projekta mērķis

Projekta “Dabas vērtību apzināšanas un informācijas izplatīšanas pasākumi dabas liegumā “Daugava pie Kaibalas”” mērķis ir informēt Lielvārdes novada Jumpravas pagasta iedzīvotājus par dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” izveides mērķiem, teritoriju un tajā ietilpstošajām dabas vērtībām, tādējādi veicinot iedzīvotāju izpratni par dabas daudzveidību un tās saglabāšanas nozīmi tuvākajā apkārtnē.

Projekta uzdevumi

1. Konsultāciju organizēšana ar Dabas aizsardzības pārvaldes vides ekspertiem un dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem, lai atlasītu galveno informāciju, kas izvietojama uz informācijas stendiem (stendiem jāsatur vispārīga informācija par liegumu, lieguma izmantošanas noteikumi, informācija par konkrētām Jumpravas pagasta Dzelmju ciema apkārtnē esošām retām un aizsargājamām sugām un biotopiem). Atbildīgais – Laura Zvirbule (brīvprātīgais darbs, piesaistot vietējos iedzīvotājus, tikšanās gan pie ekspertiem viņu darba vietās, gan objekta apskate dabā) 2. Uz informācijas stendiem izvietojamās informācijas atlase un sagatavošana. Atbildīgais – Laura Zvirbule (brīvprātīgais darbs, piesaistot vietējos iedzīvotājus) 3. Maketu izstrādāšana, robežstabu un informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana (informācija sagatavojama atbilstoši Īpaši aizsargājamu dabas teritoriju vienotā stila prasībām). Atbildīgais – Laura Zvirbule (tiks slēgti pakalpojumu līgumi informācijas planšetu (SIA Digitālā pele), informācijas stendu un robežstabu izgatavošanu (SIA Naudiņas)) 4. Izglītojošas lekcijas satura sagatavošana (lekcijai jāietver vispārīga informācija par dabas vērtību aizsardzību, vispārīga informācija par liegumu, lieguma izmantošanas noteikumi, informācija par konkrētām Jumpravas pagasta Dzelmju ciema apkārtnē esošām retām un aizsargājamām sugām un biotopiem). Atbildīgais – Laura Zvirbule (slēdzams sadarbības līgums ar lektori Sandru Ikaunieci, kas piedalījusies dabas lieguma dabas aizsardzības plāna izstrādē un ir mežu biotopu eksperte) 5. Izglītojošas lekcijas organizēšana vietējiem iedzīvotājiem. Atbildīgais – Laura Zvirbule (brīvprātīgais darbs, piesaistot vietējos iedzīvotājus)

Projekta rezultāti

Uzstādīti 2 informācijas stendi, kas satur informāciju par dabas liegumu “Daugava pie Kaibalas” (1 stends ar vispārīgu informāciju par dabas liegumu un tā izmantošanas noteikumiem, 1 stends ar informāciju par konkrētām dabas liegumā sastopamajām dabas vērtībām) Uzstādītas 9 dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” robežzīmes (saskaņā ar ĪADT vienoto stilu) Par dabas lieguma teritoriju, tajā esošajām vērtībām, to saglabāšanu izglītojošā lekcijā informēti 100 apkārtnes iedzīvotāji

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Dzelmju attīstībai
Saules iela 1, Dzelmes, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV-5022
Projekta kopējās izmaksas 3 781.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 808.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 808.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.