Bīstamo atkritumu poligona "Zebrene" infiltrāta uzkrāšanas sistēmas renovācija

Reģ Nr. 1-08/311/2018

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt bīstamo atkritumu poligona “Zebrene” (turpmāk – Poligons) darbību atbilstoši izsniegtās A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. JE14IA0001 nosacījumiem, novēršot piesārņojuma nokļūšanu vidē.

Projekta uzdevumi

1) Veikt poligonā apglabāto bīstamo atkritumu slāņa pārklāšana ar ūdens necaurlaidīgu materiālu. Pārklājuma izveide ļaus daļu nokrišņu ūdens pilnīgi novadīt prom no infiltrāta uzkrāšanas baseina, ievērojami atvieglojot baseina iztukšošanas darbu, kā arī būtiski samazināt piesārņojošo vielu koncentrācijas infiltrātā, kas joprojām ieplūdīs baseinā 2) Veikt infiltrāta uzkrāšanas baseina renovāciju, pirms tam nodrošinot tā iztukšošanu. Vienlaikus veikt blakus esošā grāvja malas nostiprināšana.

Projekta rezultāti

Darbu rezultātā tiks nodrošināta bīstamo atkritumu poligona “Zebrene” infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas pamatelementa – infiltrāta uzkrāšanas baseina normālas funkcijas atjaunošana. Izveidotais bīstamo atkritumu slāņa pārklājums nodrošinās efektīvu infiltrāta apsaimniekošanu. Tiks nodrošināta poligona darbības atļaujas nosacījumu izpilde attiecībā uz infiltrāta apsaimniekošanu, un vienlaikus tiks izpildīta Valsts vides dienesta veiktās pārbaudes laikā galvenā uzdotā veicamā rīcībā attiecībā uz infiltrāta apsaimniekošanu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2018
Īstenotājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Rīga, Maskavas iela 165, LV-1019
Projekta kopējās izmaksas 100 005.56 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 100 005.56 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 100 005.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.