• Sākums >
  • Latvijas dabas vērtības viesiem

Latvijas dabas vērtības viesiem

Reģ Nr. 1-08/311/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Godināt un izcelt dabas vērtības, vietas, kas ir izveidotas pieejams ikvienam cilvēkam, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, nodrošinot kvalitatīvu informāciju par šīm vietām. Ilgtermiņa: Cilvēkiem ar invaliditāti pieejamu dabas vērtību, vietu attīstīšana un kvalitatīvas informācijas nodrošināšana par pieejamām vietām, veicinot cilvēku ar invaliditāti biežāku būšanu dabā, stiprinot viņu piederības sajūtu un mīlestību pret savu valsti.

Projekta uzdevumi

1. Konkursa izveide - Izveidot konkursu, konkursa nolikumu, kurā iedzīvotāji, pašvaldības varēs pieteikt dabas vērtības, objektus, kas ir pieejami cilvēkiem ar invaliditāti. Dabas vērtības, kuras var apmeklēt un kurās brīvi var pārvietoties, iegūt informāciju visi cilvēki, tai skaitā cilvēki ar invaliditāti.; 2. Konkursa izsludināšana - Izsludināsim konkursu, kurā aicināsim ikvienu iedzīvotāju pieteikt dabas vērtības, objektus, kas ir pieejami visām sabiedrības grupām, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, ar mērķi vispieejamākos objektus godināt, kā arī informēt sabiedrību par pieejamām dabas vērtībām visiem. Izsludinot konkursu iesaistīsim arī pašvaldību savienību un Kultūras ministrijas Latvijas simtgades biroju, lai pēc iespējas vairāk cilvēki uzzinātu par šādu iespēju un pēc iespējas vairāk cilvēku iesaistītu. Kā arī izveidosim interneta banneri ar informāciju par konkursu, ko izsūtīsim pašvaldībām, lai viņi ievieto savās mājas lapā, tādejādi informējot vietējos iedzīvotājus. Izveidosim reklāmas video par konkursu, ko izplatīsim sociālajos tīklos. Tiks publicēts raksts Neatkarīgajā Rīta avīzē par konkursu, tādejādi aptverot sabiedrības daļu, kas informāciju iegūst lasot laikrakstu. 3. Rezultātu apkopošana, apsekošana un novērtēšana - Apkoposim un izskatīsim konkursā pieteiktās vietas, dabas vērtības. Kad visas vietas būs apkopotas, dosimies ar vides pieejamības ekspertiem apsekot un uz vietas novērtēt dabas objektu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti pēc izstrādātiem kritērijiem, ņemot vērā universālā dizaina pamatprincipus. Apsekošanas laikā, novērtējot pieejamību, pieejamās vietas atzīmēsim un pievienosim pieejamo vietu datubāzei. Pievienojot pieejamo vietu datubāzei, pieejamās vietas būs redzamas ikvienam cilvēkam, tās varēs redzēt vides pieejamības, bezmaksas, aplikācijā Mapeirons, ko var lejupielādēt IOS un Android viedajās ierīcēs un apskatīt mājas lapā mapeirons.lv. Salīdzinot vides pieejamību visās dabas vērtību vietās, atlasīsim 7 visspieejamākās vietas visiem, ņemot vērā vides pieejamību un universālā dizaina pamatprincipus cilvēkiem ar invaliditāti; 4. Aprakstu, video izveide – Par septiņām vispieejamākajām vietām veidosim aprakstus un video stāstus, kuros parādīsies informācija, kas tā ir par dabas vērtību un kāpēc tā ir svarīga Latvijai, protams arī pieminot atzīmējot lietas, kāpēc tā ir pieejama ikvienam cilvēkam, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Aprakstus publicēsim Apvienības Apeirons mājas lapā un sociālajās vietnēs, kā facebook. Video tiks izplatīti izmantojot sociālās vietnes, mājas lapu, kā arī tiks parādīti televīzijas raidījumā “Trīs ceturdaļas” un interneta televīzijā “LMT straume”; 5. Semināri (Auce; Limbaži; Rēzekne) – Lai informētu sabiedrību par Latvijas dabas vērtībām, kuras ir iespējams apmeklēt visiem cilvēkiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, jo šajās vietās ir nodrošināts universālais dizains, mēs rīkosim trīs seminārus, trīs pašvaldībās: Auces, Limbažu un Rēzeknes. Semināros, rādot labo praksi, ko būsim piefiksējuši Latvijas dabas vērtību vietās, stāstīsim, kā veidot pieejamu vidi visiem, caur universālā dizaina pamatprincipiem. Tie būs vienas dienas semināri, kuros piedalīsies: pašvaldību pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, tūrisma biznesa pārstāvji, vietējie iedzīvotāji un citi interesenti; 6. Godināšanas pasākums – Godinot Latvijas valsts simtgades pieejamākās dabas vērtībās, kuras var apmeklēt ikviens cilvēks, tai skaitā cilvēki ar invaliditāti, jo vides pieejamība un universālais dizains ir tikts ievērots, attīstot, veidojot šo dabas vērtību vides un infrastruktūras piekļuvi, veidosim godināšanas pasākumu, kurā apsveiksim šīs vietas (šo vietu īpašniekus un veidotājus), pasniedzot statuetes, kas jau kā tradīcija ir izveidojusies Apeironam, pasniedzot statuetes vispieejamākajām vietām.; 7. Informācijas nodrošināšana, publicitātē – Visa projekta laikā nodrošināsim projekta publicitāti, veidojot preses relīzes, ievietojot informāciju apvienības Apeirons mājas lapā – www.apeirons.lv; par pieejamām dabas vērtībām, kas ir pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti informēsim sabiedrību ievadot vietas datubāzē, kas būs redzama mājas lapā www.mapeirons.lv un mobilajā aplikācijā Mapeirons. Informācija tiks ievietota arī sociālajos tīklos, kā arī par konkursu un pieejamākajām vietām tiks publicēti raksti Neatkarīgajā rīta avīzē un veidoti video, ko translēt raidījumā ¾, Reģionālajā televīzijā un internet televīzijā “LMT straume”.

Projekta rezultāti

1. Izveidots konkurss, kurā ikviens cilvēks, pašvaldības varēs pieteikt dabas vērtības, kas ir vai pēc viņu domām ir pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti; 2. Dabas vērtību apkopojums – Apkoposim pieejamās dabas vērtības, kas ir pieejamas visiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Pieejamās vietas tiks ievietotas cilvēkiem ar invaliditāti pieejamo vietu datubāzē, ko varēs redzēt mobilajā aplikācijā Mapeiorns un mājas lapā mapeirons.lv; 3. Aprakstu, video izveide par pieejamākajām vietām. Aprakstos tiks atspoguļota informācija par konkrētajām dabas vērtībām, kāpēc tās ir svarīgas un kā ir tikusi nodrošināta vides pieejamība visiem, konkrētajās vietās. Apraksti tiks publicēti apvienības Apeirons mājas lapā, sociālajās vietnēs, kā facebook.com, kā arī raksts tiks publicēti Neatkarīgajā rīta avīzē. Video izplatīsim caur apvienības Apeirons mājas lapu, sociālajiem tīkliem, kā arī raidījumā “Trīs ceturtdaļas”, ko rāda Reģionālajā televīzijā, Interneta televīziju “LMT straume”; 4. Semināri – esam izvēlējušies Auces, Limbažu un Rēzeknes novadus, kuros stāstīsim par labajiem piemēriem, kur dabas vērtību vietās ir nodrošināta vides pieejamība visiem. Caur labajiem piemēriem informēsim, kā būtu labāk nodrošināt vides pieejamību, universālo dizainu dabas vērtību vietās, lai tās būtu pieejamas visiem, ja, vai kad tiek veikti labiekārtošanas darbi. Semināros stāstīsim par projektu, labo praksi, universālo dizainu, ar semināru dalībniekiem veidosim pieredzes apmaiņu, kā arī demonstrēsim video un veidosim diskusiju par dabas vērtību vietām un vides pieejamību. Katrā novadā notiks viens seminārs, kurā piedalīsies vismaz 50 cilvēki. Uz semināru tiks aicināti pašvaldību pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, kas nodarbojas ar tūrisma biznesu, un citi, kas vēlēsies piedalīties seminārā. 5. Godināšanas pasākums – Projekta noslēgumā veidosim vienu godināšanas pasākumu, kurā godināsim un pateiksimies dabas vērtību vietām, kas būs vispieejamākās visiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Iepriekš, apsekojot un novērtējot vides pieejamību, katrā no pieteiktajām dabas vērtību vietām, atlasīsim 7 viss pieejamākās vietas, kam pasniegsim statuetes, kā apliecinājumu, ka tās ir Latvijas simtgades vispieejamākās dabas vērtību vietas. Godināšanas pasākumā arī tiks pastāstīts par projektu, konkursa rezultātiem un statistiku. 6. Informācijas, publicitātes nodrošināšana – Projektā tiks nodrošināta projekta un pieejamo visiem dabas vērtību publicitāte gan apvienības Apeirons mājas lapā www.apeirons.lv, sociālajos tīklos, gan vides pieejamības vietnēs (vietās, kur var atrast informāciju par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamām vietām), mājas lapā mapeirons.lv un mobilajā aplikācijā Mapeirons. Kā arī raksti par pieejamākajām dabas vērtību vietām un konkursu tiks publicēti Neatkarīgajā rīta avīzē un video, kas tiks izveidoti par pieejamākajām dabas vērtību vietām tiks publicēti apvienības Apeirons mājas lapā, sociālajos tīklos un Reģionālajā televīzijā, raidījuma “Trīs ceturtdaļas” ietvaros. Lai tiktu nodrošināta pēc iespējas lielāka publicitāte, projektā piesaistīsim sabiedrisko attiecību speciālistu, kas nodrošinās informācijas, preses relīžu sagatavošanu un publicēšanu.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 29.06.2018
Īstenotājs Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", nodibinājums
Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, k-1, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 17 278.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 498.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.