Nometne "Vides pētnieki"

Reģ Nr. 1-08/310/2014

Projekta mērķis

Veicināt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vides izglītību un audzināšanu ilgtermiņā.

Projekta uzdevumi

Problēma: Neskatoties uz to, ka bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām – dažādas pakāpes garīgajiem traucējumiem (mūsu projekta mērķauditorija) katru vasaru tiek rīkotas dažādas nometnes, tās galvenokārt ir ar diezgan līdzīgu tematiku un saturu, jo par galveno tiek uzskatīta iespēja būt kopā ārpus ierastās mājas un skolas vides, kas, protams, arī ir ļoti svarīgi. Apzinot pazīstamākās nevalstiskās organizācijas, kas Valmierā un tās apkārtējos novados rīko nometnes bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, tad galvenās nometņu tematikas ir sporta nodarbības un dažādas radošas nodarbes. Tāpēc vēlējāmies piedāvāt nometni „Vides pētnieki”, kas mūsu izvēlētajai mērķauditorijai piedāvātu vides izglītības tematiku un aktivitātes, kas veicinās vides izglītību un audzināšanu ilgtermiņā. Uzdevums: veicināt izpratni par dabas aizsardzību un tās saglabāšanu, parādīt, kā vienkāršā veidā ikviens nometnes dalībnieks var savā ikdienā būt atbildīgs un ar savu rīcību palīdzēt saudzēt dabas resursus.

Projekta rezultāti

1. Noorganizēta vides izglītības nometne “Vides pētnieki” 20 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti vecumā no 13 līdz 25 gadiem laikā no 23.08.2014. līdz 29.08.2014 (ieskaitot). 2. Nodrošināts kvalitatīvs un daudzveidīgs nometnes saturs, ko palīdzēs izstrādāt un ieviest vides izglītības eksperti. 3. Veicināta nometnes dalībnieku izpratne par dabas aizsardzību un tās saglabāšanu un praksē parādīts, kā vienkāršā veidā ikviens nometnes dalībnieks var savā ikdienā būt atbildīgs un ar savu rīcību palīdzēt saudzēt dabas resursus. 4. Vides izglītībā izmantotas interaktīvas, daudzveidīgas mērķauditorijai pielāgotas metodes (piemēram, spēles, ekskursijas). 5. Nometnes aktivitātes vērstas uz mērķauditorijas izglītošanu vides izglītību un audzināšanu ilgtermiņā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.09.2014
Īstenotājs VALMIERAS SPORTA KLUBS
Valmiera, Rīgas iela 91, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 7 037.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 340.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 340.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.