Zaļais Pedālis

Reģ Nr. 1-08/30/2016

Projekta mērķis

Projekta “Zaļais Pedālis” mērķis ir popularizēt velosipēdu kā modernu, videi draudzīgu un atbildīgu pārvietošanās līdzekli Gulbenes novada iedzīvotāju vidū, ļaujot atklāt novada dabas resursu bagātību un papildinot zināšanas vides izglītības jomā. Mērķa sasniegšanas pamatā ir iedzīvotāju līdzdalība un individuālās atbildības veicināšana aktuālu vides jautājumu risināšanā.

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt izglītojošu velo ekspedīciju ar vides izzināšanas elementiem 2016.gada 14.maijā uz Gulbenes novada Jaungulbenes pagastu, piedaloties sabiedrībā pazīstamam vides ekspertam; 2. Noorganizēt “Eko velo” orientēšanās un velo sacensības visu paaudžu pārstāvjiem Gulbenes pilsētā, iekļaujot vides izglītības elementus (atkritumu šķirošana, ilgtspējīga saimniekošana, videi draudzīga atpūta) 2016.gada 28.maijā; 3. Rīkot akciju “Zaļais uzaicinājums” Gulbenes novada svētku apmeklētājiem 2016.gada 6.augustā, ļaujot iepazīt novada svētku teritorijas dabas un vēsturisko objektu bagātību pārvietojoties ar velosipēdu un laivām, kā arī iekļaujot velo paraugdemonstrējumu elementus un radot informatīvos stendus par videi draudzīgu dzīvesveidu; 4. Popularizēt Eiropas Mobilitātes nedēļu, rīkojot akciju “Velo ES”, kuras laikā Gulbenes novadā populāri cilvēki ikdienā pārvietosies ar velosipēdiem un savas ikdienas aktivitātes atspoguļos vietējos medijos, jauniešu auditorijai būs iespēja piedalīties konkursā; 5. Noorganizēt velo ekspedīciju 2016.gada 1.oktobrī uz Gulbenes novada Litenes pagasta Sitas-Pededzes pļavām (Natura 2000 teritorija), piedaloties Eiropas putnu dienās;

Projekta rezultāti

Kvalitatīvie 1. Palielināta Gulbenes novada iedzīvotāju izpratne par videi draudzīgu un ilgtspējīgu pārvietošanās līdzekļu izvēli un to ietekmi vides problēmu risināšanā; 2. Uzlabots videi draudzīgu un atbildīgu rekreācijas aktivitāšu klāsts Gulbenes novadā, dodot iespēju tajās piedalīties visai ģimenei; 3. Sekmēta izglītošanās vides izziņas un aizsardzības jomā; Kvantitatīvie 1. Noorganizētas “Eko velo” orientēšanās un sacensības Gulbenes pilsētā, iesaistot individuālos braucējus, kā arī ģimenes ar bērniem, kopskaitā ap 70 dalībniekus; 2. Gulbenes novada svētku apmeklētāji piedalījušies velo orientēšanās braucienā, iepazīstot svētku teritorijā apskatāmos vēsturiskos un dabas resursus, kā arī iepazinušies ar mūsdienīgiem risinājumiem velosipēdu izmantošanā (ap 100 dalībnieki); 3. Noorganizētas 2 velo ekspedīcijas, kuru laikā tiek veiktas vides izzināšanas aktivitātes, tikšanās ar vides ekspertiem (ap 60 dalībnieki); 4. Akcijā “Velo – ES” iesaistīti 3 Gulbenes novadā atpazīstami cilvēki, kuri popularizēs Eiropas Mobilitātes nedēļu un kļūs par viedokļu līderiem, nesot zaļā dzīvesveida vēstījumu ar novada publicitātes avotu starpniecību; ap 30 jaunieši, kuri iesaistīsies Eiropas mobilitātes nedēļas konkursā par videi draudzīgu pārvietošanos; 5. Brīvprātīgie, kuri būs palīdzējuši aktivitāšu koordinēšanā un līdz ar to iedziļinājušies projekta saturiskajā būtībā un paši kļuvuši par vides izglītības vēstnešiem (ap 80); 6. Sagatavoti vismaz 7 izglītojoši informatīvi plakāti par to, kā ģimenēm dzīvot un saimniekot videi draudzīgāk, kas pēc projekta tiek piedāvāta kā ceļojošā izstāde novada skolām.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Dēms
Gulbene, Brīvības iela 22-4, LV-4401
Projekta kopējās izmaksas 6 806.62 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 066.62 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 067.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.